EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:034:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 34, 2011. gada 9. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.034.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 34

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 9. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/87/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 25. oktobris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (1)

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 110/2011 (2011. gada 8. februāris), ar ko attiecībā uz piemērotajiem datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem ESSPROS modulim par sociālās aizsardzības neto pabalstiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) (1)

29

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 111/2011 (2011. gada 7. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

33

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 112/2011 (2011. gada 7. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

35

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 113/2011 (2011. gada 7. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

37

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 114/2011 (2011. gada 8. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

39

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/10/ES (2011. gada 8. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bifentrīnu (1)

41

 

*

Komisijas Direktīva 2011/11/ES (2011. gada 8. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I un IA pielikumā aktīvo vielu (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu (1)

45

 

*

Komisijas Direktīva 2011/12/ES (2011. gada 8. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu fenoksikarbu (1)

49

 

*

Komisijas Direktīva 2011/13/ES (2011. gada 8. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu nonānskābi (1)

52

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/88/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. jūnijs) par valsts atbalstu C 1/09 (ex NN 69/08), ko Ungārija piešķīrusi uzņēmumam MOL Nyrt. (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 3553)  (1)

55

 

 

2011/89/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 8. februāris) par Savienības finansiālo ieguldījumu Nīderlandē Q drudža izpētei (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 554)

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top