EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:003:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 3, 07 януари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.003.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 3

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
7 януари 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 7/2010 на Съвета от 22 декември 2009 година за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2505/96

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 8/2010 на Комисията от 23 декември 2009 година относно разрешително за сериновата протеаза, получена от Bacillus licheniformis (DSM 19670), като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd., представляван от DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o) (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 9/2010 на Комисията от 23 декември 2009 година относно разрешаването на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки носачки, патици и пуйки за угояване (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (1)

10

 

 

Регламент (ЕС) № 10/2010 на Комисията от 6 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

Регламент (ЕС) № 11/2010 на Комисията от 6 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1290/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 януари 2010 г.

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/4/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за упълномощаване на България да използва статистически данни за години преди предпоследната година и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10413)

17

 

 

2010/5/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за разрешаване на Ирландия да използва някои приблизителни разчети за изчислението на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10418)

19

 

 

2010/6/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за разрешаване на Испания да не отчита някои категории транзакции за изчислението на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10419)

20

 

 

2010/7/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за разрешаване на Италия да използва някои приблизителни разчети за изчислението на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10426)

21

 

 

2010/8/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за отхвърляне на решението, предложено от Австрия съгласно член 10 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета относно изчисляването на компенсацията за собствената ресурсна база от ДДС, получена в резултат на ограничението на правото на приспадане на ДДС съгласно член 176 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 10428)

22

 

 

2010/9/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 януари 2010 година относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за бебешки и детски столчета за вана, помощни средства за къпане, вани и стойки за вана съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 10290)  (1)

23

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2009/164/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти (ОВ L 344, 23.12.2009 г.)

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top