EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:003:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 3, 07. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.003.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
7. januára 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 7/2010 z 22. decembra 2009, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (ES) č. 2505/96

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 8/2010 z 23. decembra 2009 o povolení serínproteázy z Bacillus licheniformis (DSM 19670) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia spoločnosť DSM Nutritional Products Ltd., zastúpená spoločnosťou DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 9/2010 z 23. decembra 2009 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, nosnice, kačice a morky na výkrm (držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (1)

10

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2010 zo 6. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 11/2010 zo 6. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1290/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. januára 2010

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/4/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009, ktorým sa Bulharsko oprávňuje používať štatistické údaje za skoršie roky ako predposledný rok a určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov DPH [oznámené pod číslom K(2009) 10413]

17

 

 

2010/5/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009, ktorým sa Írsko oprávňuje použiť určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov DPH [oznámené pod číslom K(2009) 10418]

19

 

 

2010/6/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009, ktorým sa Španielsko oprávňuje nebrať do úvahy určité kategórie transakcií pri výpočte základu vlastných zdrojov DPH [oznámené pod číslom K(2009) 10419]

20

 

 

2010/7/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009, ktorým sa Taliansko oprávňuje použiť určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov DPH [oznámené pod číslom K(2009) 10426]

21

 

 

2010/8/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009, ktorým sa zamieta riešenie navrhované Rakúskom podľa článku 10 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 týkajúce sa výpočtu náhrady základu vlastných zdrojov DPH, ktoré vyplýva z obmedzenia práva na odpočítanie DPH podľa článku 176 smernice Rady 2006/112/ES [oznámené pod číslom K(2009) 10428]

22

 

 

2010/9/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. januára 2010 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy týkajúce sa kúpacích kruhov, kúpacích pomôcok a kúpacích vaničiek a stojanov pre dojčatá a malé deti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES [oznámené pod číslom K(2009) 10290]  (1)

23

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2009/164/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 344, 23.12.2009)

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top