EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:228:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 228, 01 септември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.228.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 228

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 септември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 791/2009 на Комисията от 31 август 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 година за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите-членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море

3

 

*

Регламент (ЕО) № 793/2009 на Комисията от 31 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 595/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти

7

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2009 на Комисията от 31 август 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

12

 

 

Регламент (ЕО) № 795/2009 на Комисията от 31 август 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 септември 2009 година

14

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/115/ЕО на Комисията от 31 август 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед на включването на метомил като активно вещество (1)

17

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/626/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2009 година относно схема за помощ C 2/08 (ex N 572/07) относно изменението на системата на данък върху морския тонаж, която Ирландия планира да въведе (нотифицирано под номер C(2009) 688)  (1)

20

 

 

НАСОКИ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/627/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 31 юли 2009 година относно статистиката на държавните финанси (преработени) (ЕЦБ/2009/20)

25

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Корея за сътрудничество при антиконкурентни действия

46

 

 

Поправки

 

 

Добавка

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top