EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:444:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 444, 10 декември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 444

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
10 декември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

2018/C 444/01

Препоръка на Съвета от 26 ноември 2018 година относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите по обучение и на резултатите от периоди на учене в чужбина

1

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 444/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8993 — Huaxin/Juniper/JV) ( 1 )

9

2018/C 444/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9137 — Rehau/MB Barter & Trading) ( 1 )

9

2018/C 444/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9153 — Caisse des dépôts et consignations/Meridiam/FICA HPCI) ( 1 )

10


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2018/C 444/05 CON/2018/51

Становище на Европейската централна банка от 9 ноември 2018 година относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (CON/2018/51)

11

2018/C 444/06 CON/2018/54

Становище на Европейската централна банка от 20 ноември 2018 година относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54)

15


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 444/07

Обменен курс на еврото

17

 

Сметна палата

2018/C 444/08

Специален доклад № 32/2018 — „Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка — гъвкав, но без достатъчна насоченост“

18


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 444/09

Покана за представяне на предложения за 2019 г. — EAC/A05/2018 — Европейски корпус за солидарност

19

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 444/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

22

2018/C 444/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9085 — Dr. August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

24


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top