EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_18_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
18.Обща външна политика и политика на сигурност
TOM 05

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

18.   Обща външна политика и политика на сигурност

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 072

7

 

 

32006R0416

 

 

 

Регламент (ЕО) № 416/2006 на Комисията от 10 март 2006 година за изменение за девети път на Регламент (ЕО) № 1763/2004 на Съвета относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

3

2006

L 088

65

 

 

32006E0242

 

 

 

Обща позиция 2006/242/ОВППС на Съвета от 20 март 2006 година относно Конференцията през 2006 година за преразглеждане на Конвенцията за биологично и токсично оръжие (КБТО)

5

2006

L 088

68

 

 

32006E0243

 

 

 

Съвместно действие 2006/243/ОВППС на Съвета от 20 март 2006 година за подкрепа на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (СТВТО) в областта на обучението и изграждането на капацитет за проверка и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

8

2006

L 101

5

 

 

32006E0276

 

 

 

Обща Позиция 2006/276/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 година относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус и за отмяна на Обща позиция 2004/661/ОВППС

13

2006

L 111

12

 

 

32006E0300

 

 

 

Съвместно Действие 2006/300/ОВППС на Съвета от 21 април 2006 година за изменение и удължаване на действието на Съвместно действие 2004/847/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Киншаса (ДРК) по отношение на единното полицейско звено (EUPOL Kinshasa)

20

2006

L 112

18

 

 

32006E0303

 

 

 

Съвместно Действие 2006/303/ОВППС на Съвета от 25 април 2006 година за изменение и удължаване на действието на Съвместно действие 2005/355/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и оказване на помощ за реформата в областта на сигурността в Демократична република Конго (ДРК)

23

2006

L 112

19

 

 

32006E0304

 

 

 

Съвместно Действие 2006/304/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 година за създаване на Екип по планиране на ЕС (EUPT Косово) във връзка с евентуалната операция за управление на криза в областта на правовата държава и други възможни сфери в Косово

24

2006

L 115

49

 

 

32006D0313

 

 

 

Решение на Съвета от 10 април 2006 година за сключване на Споразумение между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ

29

2006

L 115

50

 

 

22006A0428(01)

 

 

 

Споразумение между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ

30

2006

L 116

58

 

 

32006R0674

 

 

 

Регламент (ЕО) № 674/2006 на Комисията от 28 април 2006 година за изменение за шестдесет и пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

37

2006

L 116

73

 

 

32006D0317

 

 

 

Решение 2006/317/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 година за сключване на Споразумение между Република Хърватска и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация

40

2006

L 116

74

 

 

22006A0429(01)

 

 

 

Споразумение между Република Хърватска и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация

41

2006

L 116

77

 

 

32006E0318

 

 

 

Обща Позиция 2006/318/ОВППС на Съвета от 27 април 2006 година за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

44

2006

L 116

98

 

 

32006E0319

 

 

 

Съвместно Действие 2006/319/ОВППС на Съвета от 27 април 2006 година относно военната операция на Европейския съюз в подкрепа на Мисията на Организацията на обединените нации в Демократична република Конго (МООНК) по време на изборите

65

2006

L 132

28

 

 

32006R0760

 

 

 

Регламент (ЕО) № 760/2006 на Комисията от 18 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1184/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки по отношение на определени лица, възпрепятстващи мирния процес и нарушаващи международното право в конфликта в региона на Дарфур в Судан

69

2006

L 134

1

 

 

32006R0765

 

 

 

Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 година относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

71

2006

L 134

45

 

 

32006E0362

 

 

 

Обща Позиция 2006/362/ОВППС на Съвета от 18 май 2006 година за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

82

2006

L 135

14

 

 

32006D0366

 

 

 

Решение 2006/366/ОВППС на Съвета от 20 март 2006 година за сключването на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Грузия относно статута в Грузия на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и неговия поддържащ екип

91

2006

L 135

15

 

 

22006A0523(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Грузия относно статута в Грузия на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и неговия поддържащ екип

92

2006

L 138

7

 

 

32006R0785

 

 

 

Регламент (ЕО) № 785/2006 на Комисията от 23 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

94

2006

L 144

21

 

 

32006D0379

 

 

 

Решение на Съвета от 29 май 2006 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания и за отмяна на Решение 2005/930/EО

97

2006

L 144

25

 

 

32006E0380

 

 

 

Обща Позиция на Съвета 2006/380/ОВППС от 29 май 2006 година за обновяване на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Обща позиция 2006/231/ОВППС

100

2006

L 148

1

 

 

32006R0817

 

 

 

Регламент (EO) № 817/2006 на Съвета от 29 май 2006 година за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 798/2004

105

2006

L 148

61

 

 

32006D0386

 

 

 

Решение 2006/386/ОВППС на Съвета от 1 юни 2006 година за прилагане на Обща позиция 2005/411/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Судан

134

2006

L 163

8

 

 

32006R0869

 

 

 

Регламент (ЕО) № 869/2006 на Комисията от 14 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета относно налагането на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и образувания във връзка със ситуацията в Кот д'Ивоар

136

2006

L 163

16

 

 

32006D0412

 

 

 

Решение 2006/412/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за стартиране на военната операция на Европейския съюз в подкрепа на Мисията на Организацията на обединените нации в Демократична република Конго (МООНК) по време на изборите (операция EUFOR ДР Конго)

138

2006

L 163

17

 

 

32006E0413

 

 

 

Съвместно Действие 2006/413/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак (EUJUST LEX)

139

2006

L 165

20

 

 

32006E0418

 

 

 

Съвместно действие 2006/418/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за подкрепа на дейностите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в областта на ядрената сигурност и проверка и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

141

2006

L 165

30

 

 

32006E0419

 

 

 

Съвместно Действие 2006/419/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за подкрепа на изпълнението на Резолюция № 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

151

2006

L 174

9

 

 

32006E0439

 

 

 

Съвместно действие 2006/439/ОВППС на Съвета от 27 юни 2006 година относно по-нататъшния принос на Европейския съюз към процеса за разрешаване на конфликта в Грузия/Южна Осетия

156

2006

L 184

34

 

 

32006D0467

 

 

 

Решение на Съвета от 21 ноември 2005 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация

158

2006

L 184

35

 

 

22006A0706(02)

 

 

 

Споразумение между Република Исландия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация

159

2006

L 184

38

 

 

32006E0468

 

 

 

Съвместно действие 2006/468/ОВППС на Съвета от 5 юли 2006 година за подновяване и преразглеждане на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан

162

2006

L 187

42

 

 

32006D0475

 

 

 

Решение 2006/475/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Габон относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Габон

165

2006

L 187

43

 

 

22006A0708(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Габон относно статута на сили, ръководени от Европейския съюз в Република Габон

166

2006

L 188

9

 

 

32006D0477

 

 

 

Решение 2006/477/ОВППС на Съвета от 30 юни 2006 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно участието на Бившата югославска република Македония във военната операция на Европейския съюз за управление на кризата в Босна и Херцеговина (операция ALTHEA)

172

2006

L 188

10

 

 

22006A0711(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно участието на Бившата югославска република Македония във военната операция на Европейския съюз за управление на кризата в Босна и Херцеговина (операция ALTHEA)

173

2006

L 189

5

 

 

32006R1053

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1053/2006 на Комисията от 11 юли 2006 година за изменение за десети път на Регламент (ЕО) № 1763/2004 на Съвета за налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за Бивша Югославия (МТБЮ)

177

2006

L 189

16

 

 

32006D0482

 

 

 

Решение 2006/482/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Турция за създаването на рамка за участието на Република Турция в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

179

2006

L 189

17

 

 

22006A0712(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Турция за създаването на рамка за участието на Република Турция в операциите за управление на кризи на Европейския съюз

180

2006

L 189

23

 

 

32006D0483

 

 

 

Решение 2006/483/ОВППС на Съвета от 11 юли 2006 година за прилагане на Обща позиция 2004/852/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Кот д'Ивоар

186

2006

L 189

25

 

 

32006D0484

 

 

 

Решение 2006/484/ОВППС на Съвета от 11 юли 2006 година за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС относно по-нататъшните мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за Бивша Югославия (МНСЮ)

188

2006

L 201

1

 

 

32006R1126

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1126/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 234/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1030/2003 и за отмяната на някои ограничителни мерки по отношение на Либерия

190

2006

L 201

36

 

 

32006E0518

 

 

 

Обща позиция 2006/518/ОВППС на Съвета от 24 юли 2006 година за изменение и подновяване на някои ограничителни мерки, наложени срещу Либерия

193

2006

L 205

30

 

 

32006E0523

 

 

 

Съвместно действие 2006/523/ОВППС на Съвета от 25 юли 2006 година за изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

195

2006

L 214

21

 

 

32006R1189

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1189/2006 на Комисията от 3 август 2006 година за изменение за 66-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

196

2006

L 219

14

 

 

32006R1210

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1210/2006 на Комисията от 9 август 2006 година за изменение за 67-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

204

2006

L 220

9

 

 

32006R1217

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1217/2006 на Комисията от 10 август 2006 година за изменение за 68-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

210

2006

L 222

6

 

 

32006R1228

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1228/2006 на Комисията от 14 август 2006 година за изменение за 69-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

212

2006

L 235

14

 

 

32006R1286

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1286/2006 на Комисията от 29 август 2006 година за 70-то изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

214

2006

L 253

29

 

 

32006E0623

 

 

 

Съвместно действие 2006/623/ОВППС на Съвета от 15 септември 2006 година за създаване на екип на ЕС, който да допринесе за подготвителните действия за създаването на евентуална международна гражданска мисия в Косово, обхващаща като съставна единица специален представител на Европейския съюз (ICM/EUSR подготвителен екип)

217

2006

L 253

34

 

 

32006E0624

 

 

 

Обща позиция 2006/624/ОВППС на Съвета от 15 септември 2006 година за изменение на Обща позиция 2005/440/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Демократична република Конго

222

2006

L 253

36

 

 

32006E0625

 

 

 

Обща позиция 2006/625/ОВППС на Съвета от 15 септември 2006 година относно забрана, свързана с продажбата или доставката на оръжия и сродни материали, и относно оказването на сродни услуги спрямо юридически или физически лица в Ливан в съответствие с Резолюция UNSC 1701 (2006)

224

2006

L 267

1

 

 

32006R1411

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1411/2006 на Съвета от 25 септември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 817/2006 за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 798/2004

226

2006

L 267

2

 

 

32006R1412

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1412/2006 на Съвета от 25 септември 2006 година относно някои ограничителни мерки по отношение на Ливан

227

Top