EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0058

Дело C-58/23, Abboudnam: Преюдициално запитване от Upravno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 6 февруари 2023 г. — Y.N./Република Словения

OB C 155, 2.5.2023, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/31


Преюдициално запитване от Upravno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 6 февруари 2023 г. — Y.N./Република Словения

(Дело C-58/23, Abboudnam (1))

(2023/C 155/41)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Upravno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподател: Y.N.

Ответник: Република Словения

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 46, параграф 4 от Директива 2013/32/ЕС (2) във връзка с член 47 от Хартата (3), да се тълкува в смисъл, че не допуска национална процесуална разпоредба като член 70, параграф 1, второ изречение от ZMZ-1, която за целите на подаването на жалба срещу решение на компетентния орган, с което се отхвърля като очевидно неоснователна молба в рамките на бързо производство, предвижда тридневен преклузивен срок, считано от съобщаването на това решение, включващ празничните и почивните дни, като този срок може да изтече в края на първия следващ присъствен ден?


(1)  Името на настоящото дело е измислено. То не съвпада с истинското име на никоя от страните в производството.

(2)  Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 2013 г., стр. 60).

(3)  Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 326, 2012 г., стр. 391).


Top