EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M11360

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.11360 — DCC / PROGAS)

PUB/2024/35

OВ C, C/2024/1118, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1118/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1118/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1118

25.1.2024

Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.11360 — DCC / PROGAS)

(текст от значение за ЕИП)

(C/2024/1118)

1.   

На 18 януари 2024 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

DCC Germany Holding GmbH (Германия), под контрола на DCC plc („DCC“, Ирландия),

PROGAS GmbH & Co. KG („Progas“, Германия), собственост на холдингово дружество Familie Julius Thyssen Beteiligungsgesellschaft mbH (Германия).

Предприятие DCC ще придобие по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над предприятие Progas.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

DCC е дружество, което извършва дейност в областта на продажбите, маркетинга и дистрибуцията на нефт и втечнен нефтен газ („ВНГ“); В Германия DCC развива дейност в дистрибуцията на ВНГ чрез дъщерното си дружество Tega — Technische Gase und Gasetechnik GmbH,

Progas е дружество, осъществяващо дейност в областта на търговията на едро и дребно с ВНГ.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.11360 — DCC / PROGAS

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронната поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1118/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top