EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/314/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) Текст от значение за ЕИП

OJ C 314, 9.12.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 314/14


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 314/07)

1.

На 2 декември 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Arizona Chemical GmbH („Arizona“, Германия), собственост на група Arizona Chemical group, придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Abieta Chemie GmbH („Abieta“, Германия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Arizona: рафиниране, преработка и продажба на химикали от био масла,

за предприятие Abieta: производство и продажба на сапуни от колофон, използвани като емулгатори.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят пред нея евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5358 — Arizona/Abieta на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Top