EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:314:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 314, 09 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 314

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
9 december 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2008/C 314/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 18 november 2008 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (CON/2008/70)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen
Eurojust

2008/C 314/02

Meddelande om praktisk överenskommelse om samarbetsarrangemang mellan Eurojust och OLAF

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 314/03

Eurons växelkurs

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 314/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd (1)

9


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 314/05

Ansökningsomgång för arbetsprogrammet ”Kapacitet” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

11

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 314/06

Planerat avslutande av klagomål 2007/2001

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 314/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5358 – Arizona/Abieta) (1)

14


 

2008/C 314/08

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top