EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Alte tratate şi protocoale

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007)

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial EUR-Lex
(Număr CELEX)
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007) JO C 303, 14.12.2007 12007P/TXT
Explicații privind Carta drepturilor fundamentale (2007) JO C 303, 14.12.2007 32007X1214(01)

Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial
Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice JO L 29, 31.1.2020
Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit JO C 34, 31.1.2020

Convenţia de la Schengen (1985)

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial EUR-Lex
(Număr CELEX)
Convenţia de la Schengen (1985)
Acord între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune 42000A0922(01)
Convenție de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(02)
Acordul de aderare a Republicii Italiene la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(03)
Acordul de aderare a Regatului Spaniei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(04)
Acordul de aderare a Republicii Portugheze la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(05)
Acord de aderare a Republicii Elene la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(06)
Acord de aderare a Republicii Austria la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(07)
Acord de aderare a Regatului Danemarcei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 42000A0922(08)
Acord de Aderare a Republicii Finlanda la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990 42000A0922(09)
Substanţe periculoase 42000A0922(10)

Tratate - Alte tratate şi protocoale

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial EUR-Lex
(Număr CELEX)
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012) JO C 326, 26.10.2012 12012P/TXT
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2012) JO C 327, 26.10.2012 12012A/TXT
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2012) JO C 326, 26.10.2012 12012M/TXT
Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2012) JO C 326, 30.3.2010 12012E/TXT
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2010) JO C 83, 30.3.2010 12010P/TXT
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2010) JO C 84, 30.3.2010 12010A/TXT
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2010) JO C 83, 30.3.2010 12010M/TXT
Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2010) JO C 83, 30.3.2010 12010E/TXT
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2008) JO C 115, 9.5.2008 12008M/TXT
Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2008) JO C 115, 9.5.2008 12008E/TXT
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007)
Tratatul de la Lisabona (2007) JO C 306, 17.12.2007 12007L/TXT
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 2006) 12006E/TXT
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2006) 12006M/TXT
Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (2004) 12004V/TXT
Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (PROIECT 2003) 52003XX0718(01)
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 2002) 12002E/TXT
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2002) 12002M/TXT
Tratatul de la Nisa (2001) 12001C/TXT
Convenţia de la Schengen (1985)
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 1997) 11997E/TXT
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 1997) 11997M/TXT
Tratatul de la Amsterdam (1997) 11997D/TXT
Actul de modificare a Protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiții de împuternicire a Consiliului guvernatorilor să creeze un Fond european de investiții (1993) 11993X/TXT
Acordul privind Spațiul Economic European (1992) 21994A0103(01)
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 1992) 11992E/TXT
Actul Unic European (1986) 11986U/TXT
Tratatul privind Groenlanda (1984) 11985G/TXT
Tratatul de modificare a anumitor dispoziții ale Protocolului privind Statutul Băncii Europene de Investiții (1975) 11975X/TXT
Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii financiare (1975) 11975R/TXT
Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii bugetare (1970) 11970F/TXT
Tratatul de Fuziune (1965) 11965F/TXT
Protocolul privind Antilele Olandeze (1962) 11962E/TXT
Convenția privind anumite instituții comune Comunităților Europene (1957) 11957K/TXT
Tratatul de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (1956) 11956K/TXT