EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(08)

Acord de aderare a Regatului Danemarcei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990

OJ L 239, 22.9.2000, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 84 - 92

In force

19/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

262


42000A0922(08)


L 239/97

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD DE ADERARE A REGATULUI DANEMARCEI

la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990


REGATUL BELGIEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA FRANCEZĂ, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI și REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, părți la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, denumită în continuarea „Convenția din 1990”, precum și Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria, care au aderat la Convenția din 1990 prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995,

pe de o parte,

și REGATUL DANEMARCEI, pe de altă parte,

având în vedere semnarea la Luxemburg în ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase a Protocolului privind aderarea Guvernului Regatului Danemarcei la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, modificat de Protocoalele privind aderarea Guvernelor Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, Republicii Elene, și Republicii Austria, semnate la 27 noiembrie 1990, 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995,

în temeiul articolului 140 din Convenția din 1990,

CONVIN URMĂTOARELE:

Articolul 1

Prin prezentul acord, Regatul Danemarcei aderă la Convenția din 1990.

Articolul 2

(1)   În ceea ce privește Regatul Danemarcei, la data semnării prezentului acord, funcționarii menționați la articolul 40 alineatul (4) din Convenția din 1990 sunt:

(a)

Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (ofițerii de poliție care lucrează pentru prefecții locali de poliție și pentru Biroul prefectului național de poliție);

(b)

funcționarii vamali, în condițiile stabilite prin acordurile bilaterale corespunzătoare menționate la articolul 40 alineatul (6) din Convenția din 1990, în legătură cu competențele acestora privind traficul ilegal de narcotice și substanțe psihotrope, traficul de arme și explozibili și transportul ilegal de deșeuri toxice și periculoase.

(2)   În ceea ce privește Regatul Danemarcei, la data semnării prezentului acord, autoritatea menționată la articolul 40 alineatul (5) din Convenția din 1990 este Rigspolitichefen (Biroul prefectului național de poliție).

Articolul 3

În ceea ce privește Regatul Danemarcei, la data semnării prezentului acord, funcționarii menționați la articolul 41 alineatul (7) din Convenția din 1990 sunt:

1.

Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (ofițerii de poliție care lucrează pentru prefecții locali de poliție și pentru Biroul prefectului național de poliție);

2.

funcționarii vamali, în condițiile stabilite prin acordurile bilaterale corespunzătoare menționate la articolul 41 alineatul (10) din Convenția din 1990, în legătură cu competențele acestora privind traficul ilegal de narcotice și substanțe psihotrope, traficul de arme și explozibili și transportul ilegal de deșeuri toxice și periculoase.

Articolul 4

În ceea ce privește Regatul Danemarcei, la data semnării prezentului acord, ministerul competent menționat la articolul 65 alineatul (2) din Convenția din 1990 este Justitsministeriet (Ministerul de Justiție).

Articolul 5

(1)   Dispozițiile prezentului acord nu se aplică Insulelor Feroe sau Groenlandei.

(2)   Luând în considerare faptul că Insulele Feroe și Groenlanda aplică dispozițiile privind circulația persoanelor stabilite în cadrul Uniunii Nordice a Pașapoartelor, persoanele care călătoresc între Insulele Feroe sau Groenlanda, pe de o parte, și statele părți la Convenția din 1990 și la Acordul de cooperare cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, nu sunt supuse controalelor la frontieră.

Articolul 6

Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere cooperării în cadrul Uniunii Nordice a Pașapoartelor, în măsura în care această cooperare nu contravine aplicării prezentului acord sau nu împiedică aplicarea acestuia.

Articolul 7

(1)   Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului este depozitarul instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare și notifică toate părțile contractante.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de către statele în care Convenția din 1990 a intrat în vigoare și de către Regatul Danemarcei.

În ceea ce privește celelalte state, prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare, cu condiția că prezentul acord a intrat în vigoare în conformitate cu dispozițiile paragrafului anterior.

(3)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului notifică tuturor părților contractante data intrării în vigoare.

Articolul 8

(1)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Danemarcei o copie certificată a Convenției din 1990 în limbile olandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză și spaniolă.

(2)   Textul Convenției din 1990 redactat în limba daneză este anexat la prezentul acord și este autentic în aceleași condiții ca și textele Convenției din 1990 redactate în limbile franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă.

DREPT CARE, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Luxemburg în ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase, într-un singur exemplar, în limbile daneză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, toate cele opt texte fiind autentice în aceeași măsură, exemplarul original fiind depozitat în arhivele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, care transmite câte o copie certificată tuturor părților contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Regatului Danemarcei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Elene

Image

Pentru Guvernul Regatului Spaniei

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernul Regatului Țărilor de jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Austria

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image


ACT FINAL

I.   La data semnării Acordului privind aderarea Regatului Danemarcei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995, Guvernul Regatului Danemarcei a subscris la Actul final, Procesul verbal și Declarația comună a miniștrilor și secretarilor de stat care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990.

Guvernul Regatului Danemarcei a subscris la declarația comună și a luat notă de declarațiile unilaterale cuprinse în această declarație.

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Danemarcei o copie certificată a Actului final, Procesului verbal și Declarației comune a miniștrilor și secretarilor de stat care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990, în limbile daneză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă.

II.   La data semnării Acordului privind aderarea Regatului Danemarcei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995, părțile contractante au adoptat următoarele declarații:

1.

Declarația comună privind articolul 7 din acordul de aderare

 

Înainte de intrarea în vigoare a Acordului de aderare, părțile contractante se informează reciproc asupra tuturor circumstanțelor care ar putea avea semnificație pentru domeniile reglementate de Convenția din 1990 și pentru intrarea în vigoare a Acordului de aderare.

 

Acordul de aderare intră în vigoare între statele pentru care Convenția din 1990 a intrat în vigoare și Regatul Danemarcei atunci când condițiile preliminare pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 sunt îndeplinite și controalele la frontierele externe devin efective în acele state, și odată ce Comitetul executiv a constatat că normele pe care le consideră necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor eficiente de control și supraveghere la frontierele externe ale Insulelor Feroe și Groenlandei și măsurile compensatorii necesare, inclusiv punerea în aplicare a Sistemului de Informații Schengen (SIS), sunt aplicate și sunt efective.

 

În ceea ce privește fiecare dintre celelalte state, prezentul Acord de aderare intră în vigoare atunci când condițiile preliminare pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 au fost îndeplinite în acel stat și controalele la frontierele externe devin efective în acele state.

2.

Declarația comună privind articolul 9 alineatul (2) din Convenția din 1990

 

Părțile contractante precizează că la data semnării Acordului de aderare a Regatului Danemarcei la Convenția din 1990, regimul comun al vizelor menționat la articolul 9, alineatul (2) din Convenția din 1990 semnifică regimul comun aplicat de părțile semnatare ale Convenției începând cu 19 iunie 1990.

3.

Declarația comună privind Convenția cu privire la extrădare redactată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind instituirea Uniunii Europene

 

Statele părți la Convenția din 1990 confirmă prin prezentul act că articolul 5, alineatul (4) din Convenția dintre statele membre ale Uniunii Europene redactată în temeiul articolului. K.3 din Tratatul privind instituirea Uniunii Europene cu privire la extrădare, semnată la Dublin la 27 septembrie 1996, și Declarațiile acestora anexate Convenției menționate, se aplică în cadrul Convenției din 1990.

III.   Părțile contractante au luat notă de declarațiile Regatului Danemarcei privind Acordurile privind aderarea Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, Republicii Elene, și Republicii Austria.

Guvernul Regatului Danemarcei ia notă de conținutul Acordurilor privind aderarea Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, Republicii Elene, și Republicii Austria la Convenția din 1990, semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995, și de conținutul actelor finale și declarațiilor anexate acordurilor menționate.

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Danemarcei o copie certificată a instrumentelor menționate.

Declarația Regatului Danemarcei privind Acordurile privind aderarea Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Convenția din 1990

La data semnării prezentului Acord, Regatul Danemarcei ia notă de conținutul Acordurilor privind aderarea Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Convenția din 1990 și de conținutul actelor finale și declarațiilor conexe.

Redactat la Luxemburg, în ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase, într-un singur exemplar original, în limbile daneză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză,portugheză și spaniolă, toate cele opt texte fiind egal autentice, acest original fiind depozitat în arhivele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, care transmite câte o copie certificată tuturor părților contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Regatul Danemarcei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Elene

Image

Pentru Guvernul Regatului Spaniei

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernului Regatului Țărilor de jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Austria

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image


DECLARAȚIA MINIȘTRILOR ȘI SECRETARILOR DE STAT

În ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase, reprezentanții Guvernelor Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de jos, Republicii Austria și Republicii Portugheze au semnat la Luxemburg Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei la Convenția depunere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995.

Aceștia au luat notă de faptul că reprezentantul Regatului Danemarcei a declarat asocierea la Declarația făcută la Schengen la 19 iunie 1990 de către miniștrii și secretarii de stat reprezentând Guvernele Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului și Regatului Țărilor de jos și la decizia confirmată la aceeași dată prin semnarea Convenției depunere în aplicare a Acordului Schengen, declarație și decizie față de care și-au declarat sprijinul și Guvernele Republicii Italiene, Regatului Spaniei, Republicii Portugheze, Republicii Elene și Republicii Austria.


Top