EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(07)

Acord de aderare a Republicii Austria la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, dintre Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze, cu privire la eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză precum și Republica Elenă au aderat în temeiul acordurilor semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și la 6 noiembrie 1992

OJ L 239, 22.9.2000, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 77 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

19/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

255


42000A0922(07)


L 239/90

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD DE ADERARE A REPUBLICII AUSTRIA

la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, dintre Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze, cu privire la eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză precum și Republica Elenă au aderat în temeiul acordurilor semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și la 6 noiembrie 1992


REGATUL BELGIEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA FRANCEZĂ, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI și REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, părți la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, denumită în continuare „Convenția din 1990”, precum și Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză și Republica Elenă, care au aderat la Convenția din 1990 prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și respectiv la 6 noiembrie 1992,

pe de o parte,

și REPUBLICA AUSTRIA, pe de altă parte,

având în vedere semnarea la Luxemburg în ziua de douăzeci și opt a lunii aprilie din anul una mie nouă sute nouăzeci și cinci a Protocolului privind aderarea Guvernului Republicii Austria la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, modificat de Protocoalele privind aderarea Guvernelor Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze și Republicii Elene, semnate la 27 noiembrie 1990, 25 iunie 1991 și respectiv la 6 noiembrie 1992,

în temeiul articolului 140 din Convenția din 1990,

CONVIN URMĂTOARELE:

Articolul 1

Prin prezentul acord, Republica Austria aderă la Convenția din 1990.

Articolul 2

(1)   Funcționarii menționați la articolul 40 alineatul (4) din Convenția din 1990, în cea ce privește Republica Austria, sunt:

(a)

funcționari ai öffentliche Sicherheitsdienst (agențiile responsabile cu păstrarea siguranței publice), și anume:

ofițeri ai Bundesgendarmerie (Jandarmeria Federală)

ofițeri ai Bundessicherheitswachekorps (Forțele Poliției Federale aflate sub comanda Șefului local al Poliției Federale)

funcționari ai Kriminalbeamtenkorps (Poliția judiciară)

oficiali ai rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden (departamentul juridic al autorităților de aplicare a legilor), autorizați să emită ordine și să execute măsuri coercitive;

(b)

funcționarii vamali, în condițiile stabilite prin acordurile bilaterale corespunzătoare menționate la articolul 40 alineatul (6) din Convenția din 1990, în legătură cu competențele acestora privind traficul ilegal de narcotice și substanțe psihotrope, traficul de arme și explozibili și transportul ilegal de deșeuri toxice și periculoase.

(2)   În cea ce privește Republica Austria, autoritatea menționată la articolul 40 alineatul (5) din Convenția din 1990 este: Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (Direcția Generală pentru Securitate Publică) a Ministerului Federal de Interne.

Articolul 3

În cea ce privește Republica Austria, funcționarii menționați la articolul 41 alineatul (7) din Convenția din 1990 sunt:

1.

funcționari ai öffentliche Sicherheitsdienst (agențiile responsabile cu menținerea siguranței publice), și anume:

ofițeri ai Bundesgendarmerie (Jandarmeria Federală),

ofițeri ai Bundessicherheitswachekorps (Forțele Poliției Federale aflate sub comanda Șefului local al Poliției Federale),

funcționari ai Kriminalbeamtenkorps (Poliția judiciară),

oficiali ai rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden (Departamentul juridic al autorităților de aplicare a legilor), autorizați să emită ordine și să execute măsuri coercitive;

2.

funcționarii vamali, în condițiile stabilite prin acordurile bilaterale corespunzătoare menționate la articolul 40 alineatul (6) din Convenția din 1990, în legătură cu competențele acestora privind traficul ilegal de narcotice și substanțe psihotrope, traficul de arme și explozibili și transportul ilegal de deșeuri toxice și periculoase.

Articolul 4

În cea ce privește Republica Austria, ministerul competent menționat la articolul 65 alineatul (2) din Convenția din 1990 este Ministerul Federal al Justiției.

Articolul 5

(1)   Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului este depozitarul instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare și notifică toate părțile contractante.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de către statele în care Convenția din 1990 a intrat în vigoare și de către Republica Austria.

În ceea ce privește celelalte state, prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare, cu condiția că prezentul acord a intrat în vigoare în conformitate cu dispozițiile paragrafului anterior.

(3)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului notifică tuturor părților contractante data intrării în vigoare.

Articolul 6

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Danemarcei o copie certificată a Convenției din 1990 în limbile franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă.

DREPT CARE, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord.

Adoptat la Bruxelles la douăzeci și șapte aprilie o mie nouă sute nouă zeci și cinci, într-un singur exemplar, în limbile franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, olandeză și spaniolă, toate cele șapte texte fiind autentice în aceeași măsură, acest original fiind depozitat la arhivele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, care transmite câte o copie certificată tuturor părților contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Elene

Image

Pentru Guvernul Regatului Spaniei

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Austria

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image


ACT FINAL

I.   La data semnării Acordului privind aderarea Republicii Austria la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză și Republica Elenă prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și respectiv la 6 noiembrie 1992, Guvernul Republicii Austria a subscris la Actul final, Procesul verbal și Declarația comună a miniștrilor și secretarilor de stat care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990.

Guvernul Republicii Austria a subscris la declarația comună și a luat notă de declarațiile unilaterale cuprinse în această declarație.

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Republicii Austria o copie certificată a Actului final, Procesului verbal și Declarației comune a miniștrilor și secretarilor de stat care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990, în limbile franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, olandeză și spaniolă.

II.   La data semnării Acordului privind aderarea Republicii Austria la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză și Republica Elenă prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și respectiv la 6 noiembrie 1992, părțile contractante au adoptat următoarele Declarații:

1.

Declarația comună privind articolul 5 din Acordul de aderare

 

Înainte de intrarea în vigoare a Acordului de aderare, părțile contractante se informează reciproc asupra tuturor circumstanțelor care ar putea avea semnificație pentru domeniile reglementate de Convenția din 1990 și pentru intrarea în vigoare a Acordului de aderare.

 

Acordul de aderare nu intră în vigoare între statele unde Convenția din 1990 a intrat în vigoare și Regatul Danemarcei înainte de îndeplinirea condițiilor prealabile pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 în aceste state și de instituirea efectivă a controalelor la frontierele externe.

 

În ceea ce privește celelalte state, prezentul Acord de aderare intră în vigoare numai atunci când toate condițiile prealabile pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 au fost îndeplinite de către statele semnatare și de instituirea efectivă a controalelor la frontierele externe.

2.

Declarația comună privind articolul 9 alineatul (2) din Convenția din 1990

 

Părțile contractante precizează că la data semnării Acordului de aderare a Republicii Austria la Convenția din 1990, regimul comun al vizelor menționat la articolul 9 alineatul (2) din Convenția din 1990 însemnă regimul comun aplicat de părțile semnatare ale mai sus menționatei convenții începând din 19 iunie 1990.

III.   Părțile contractante au luat notă de Declarația Republicii Austria privind acordurile de aderare ale Republicii Italiene, Spania, Republica Portugheză și Republica Elenă.

 

Guvernul Republicii Austria ia notă de conținutul acordurilor de aderare la Convenția din 1990 a Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, și Republica Elenă, semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și respectiv la 6 noiembrie 1992, precum și de conținutul actelor finale și declarațiilor anexate la acordurile menționate.

 

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Republicii Austria o copie certificată a instrumentelor menționate.

Adoptat la Bruxelles la două zeci și opt aprilie o mie nouă sute nouă zeci și cinci, într-un singur exemplar original, în limbile franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, olandeză și spaniolă, toate cele șapte texte fiind egal autentice, acest original fiind depozitat la arhivele Guvernului Marelui Ducat de Luxemburg, care transmite o copie certificată fiecărei părți contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Elene

Image

Pentru Guvernul Regatului Spaniei

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Austria

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image


Top