Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Internationella avtal

Sök och läs internationella avtal.

Den här samlingen innehåller följande instrument som EU har tagit fram för sina förbindelser med omvärlden:

  • Avtal som har ingåtts mellan EU och länder utanför EU eller med internationella organisationer på deras olika ansvarsområden.
  • Avtal som har ingåtts gemensamt av EU och medlemsländerna på områden med delat ansvar (blandade avtal).
  • Beslut som har fattats av de gemensamma kommittéer som har inrättats enligt internationella avtal för att förvalta avtalet och som består av företrädare för de undertecknade parterna.