Súhrny právnych predpisov EÚ

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 

V súhrnoch právnych predpisov EÚ nájdete informácie o hlavných aspektoch európskych právnych predpisov, politík a činností v jasnej, zrozumiteľnej a stručnej forme. Tieto súhrny sú určené širokému okruhu laickej verejnosti a pokrývajú 32 oblastí činnosti Európskej únie.


Súhrny podľa tém

 • Audiovizuálna oblasť a médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Boj proti podvodom
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a menové záležitosti
 • Humanitárna pomoc a civilná ochrana
 • Informačná spoločnosť
 • Inštitucionálne záležitosti
 • Kultúra
 • Ľudské práva
 • Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo
 • Podnikanie
 • Poľnohospodárstvo
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vonkajší obchod
 • Výskum a inovácie
 • Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport
 • Zahraničná a bezpečnostná politika
 • Zamestnanosť a sociálna politika
 • Životné prostredie a zmena klímy