EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Samenvattingen van de EU-wetgeving

De samenvattingen van de EU-wetgeving zijn korte en eenvoudige uiteenzettingen van de belangrijkste wetsteksten die de EU heeft aangenomen. Ze zijn bestemd voor een breed, niet-gespecialiseerd publiek.

Meestal gaat het om drie soorten wetsteksten: richtlijnen, verordeningen en besluiten. Soms betreft het andere documenten, zoals internationale overeenkomsten.

De samenvattingen, die over 32 beleidsterreinen zijn verdeeld, bevatten ook een link naar de volledige, officiële versie van de wet. Er worden geen samenvattingen gemaakt van wetsteksten die volgens ons:

  • al kort of duidelijk genoeg zijn, of
  • uitsluitend bestemd zijn voor specialisten

Help

Samenvattingen per onderwerp