EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

ELi õigusaktide kokkuvõtted

„ELi õigusaktide kokkuvõtted“ on lühikesed ja arusaadavad selgitused ELi peamiste õigusaktide kohta. Need on mõeldud laiemale üldsusele (mitte spetsialistidele).

Suurem osa kokkuvõtetest käsitleb peamisi ELi õigusaktide liike, mis on järgmised: direktiivid, määrused ja otsused. Kuid mõned neist käsitlevad ka teisi dokumente, näiteks rahvusvahelisi lepinguid.

Kokkuvõtted on rühmitatud 32 poliitikavaldkonna kaupa ning iga kokkuvõtte juures on viide õigusakti täielikule, ametlikule versioonile. Kokkuvõtteid ei ole avaldatud nende õigusaktide kohta, mis on meie arvates:

  • juba piisavalt lühikesed/selged või
  • mis on mõeldud vaid spetsialistidele

Abi

Kokkuvõtted valdkondade kaupa