EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CARTE?

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare carta) protejează drepturile fundamentale de care se bucură cetățenii în Uniunea Europeană (UE). Aceasta este un instrument modern și cuprinzător al legislației UE, care protejează și promovează drepturile și libertățile oamenilor, având în vedere schimbările din societate, progresul social și evoluțiile științifice și tehnologice.

ASPECTE-CHEIE

Conţinut

Carta reafirmă - cu respectarea competențelor și sarcinilor UE și a principiului subsidiarității - drepturile stabilite pe baza tradițiilor constituționale și a obligațiilor internaționale comune ale statelor membre ale UE, care includ Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din Cartele sociale adoptate de UE și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Conferind drepturilor fundamentale mai multă claritate și vizibilitate, carta instaurează securitate juridică în interiorul UE.

Carta conține un preambul și 54 de articole, grupate în șapte capitole:

Domeniul de aplicare

Carta se aplică instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE în toate acțiunile lor. Ea nu extinde competențele și sarcinile care le sunt conferite prin tratate. Carta se aplică, de asemenea, statelor membre atunci când acestea pun în aplicare legislația europeană.

Carta se aplică în corelare cu sistemele naționale și internaționale de protecție a drepturilor fundamentale, inclusiv cu Convenția europeană a drepturilor omului.

Rapoarte anuale

În fiecare an începând din 2010, Comisia Europeană publică un raport anual care monitorizează progresele înregistrate în aplicarea cartei. Începând din 2021, în urma strategiei de consolidare a aplicării cartei în UE (a se vedea sinteza), raportul privind carta se concentrează în fiecare an pe un domeniu tematic diferit de relevanță strategică reglementat de legislația UE.

CONTEXT

  • În 1999, Consiliul European a concluzionat că drepturile fundamentale aplicabile la nivelul UE trebuie consolidate într-o cartă, pentru a li se conferi o mai mare vizibilitate.
  • Carta a fost proclamată în mod oficial la Nisa, în decembrie 2000, de Parlamentul European, de Consiliul Uniunii Europene și de către Comisie.
  • Carta a dobândit un caracter juridic obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (a se vedea sinteza), în decembrie 2009, ea având acum o forță juridică egală cu a tratatelor UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 389-405)

Data ultimei actualizări: 14.01.2022

Top