EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Provedení ve vnitrostátním právu

Provádění ve vnitrostátním právu je postup, kterým se začleňují směrnice EU do vnitrostátního práva členských států EU.

Na rozdíl od nařízení a rozhodnutí nejsou směrnice přímo použitelné ve všech členských státech, ale vyžadují, aby jejich pravidla byla začleněna do vnitrostátních právních předpisů. Členské státy musí tato vnitrostátní opatření přijmout ve lhůtě, která je uvedena ve směrnici. Členské státy musí svá vnitrostátní prováděcí opatření oznámit Evropské komisi.

Komise:

  • přezkoumá znění, zda splňuje cíle směrnice,
  • zajistí, aby byl prováděný právní předpis proveden a byla dodržena stanovená lhůta (lhůty).

Komise se může obrátit na Soudní dvůr Evropské unie, pokud členský stát nepřijal vnitrostátní opatření k provedení směrnice nebo je přijal, ale Komise se domnívá, že tato opatření nejsou uspokojivá. Pokud Soudní dvůr souhlasí s Komisí ohledně porušení a členský stát rozsudek nesplní, může Soudní dvůr na žádost Komise uložit penále nebo paušální částku.

Pokud členský stát neoznámí Komisi svá vnitrostátní prováděcí opatření ve stanovené lhůtě, může Komise určit výši paušální částky nebo penále, které má členský stát zaplatit. Pokud Soudní dvůr potvrdí, že došlo k protiprávnímu jednání a že částka stanovená Komisí nepřesahuje částku stanovenou Soudním dvorem, nabývá platební povinnost účinnosti (čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie).

VIZ TAKÉ

Top