EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor

Glosarul sintezelor

COMITETUL DE CONCILIERE

În cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie), poate fi înființat un comitet de conciliere conform prevederilor articolului 294 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acesta poate fi convocat pentru a rezolva eventualele dezacorduri dintre Consiliu și Parlamentul European după o a doua lectură a unei propuneri legislative a Comisiei Europene.

Comitetul este compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai Consiliului și ai Parlamentului. Prezidat în comun de către președintele Parlamentului și cel al Consiliului, comitetul are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect de text comun, pe baza pozițiilor ambelor instituții din a doua lectură. Comisia Europeană participă la lucrările comitetului, pentru promovarea unei apropieri între cele două poziții.

Comitetul trebuie să adopte o propunere în termen de șase săptămâni de la convocare:

  • cu majoritatea absolută a voturilor Parlamentului;
  • cu majoritatea calificată a voturilor Consiliului.

În cazul în care, în termen de șase săptămâni de la convocare, comitetul de conciliere nu aprobă niciun proiect de text comun, actul legislativ propus este considerat neadoptat.

Se aplică norme specifice în cazul în care comitetul de conciliere este convocat pentru chestiuni bugetare.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: