EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor

Glosarul sintezelor

ORGANIZAȚIE A SOCIETĂȚII CIVILE

Societatea civilă se referă la toate formele de acțiune socială întreprinse de către persoane individuale sau de către grupuri care nu au legătură cu statul și nici nu sunt gestionate de stat.

O organizație a societății este o structură organizațională ai cărei membri servesc interesul general printr-un proces democratic și care are un rol de mediator între autoritățile publice și cetățeni.

Articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște rolul societății civile în buna guvernanță a UE. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază necesitatea ca UE să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu organizațiile societăți civile, de exemplu, atunci când pregătește propuneri de acte legislative ale UE.

  • Printre exemplele de astfel de organizații se numără:
  • partenerii social (grupuri sindicale și patronale);
  • organizații neguvernamentale (de exemplu, pentru protecția mediului și a consumatorilor);
  • organizațiile locale (de exemplu, grupurile de tineret și de familii).

Comitetul Economic și Social European reprezintă societatea civilă la nivelul UE.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: