EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ostatnie wydania

Wyniki 1 -  57  z 57

DataL (Akty prawne)C (Informacje i zawiadomienia)
04/10/2023Display 3 actsDisplay 10 acts
03/10/2023Display 8 actsDisplay 5 acts
02/10/2023Display 4 actsDisplay 10 acts
29/09/2023L241 L242C344 C345 C346 C347 C348 C349 C350
28/09/2023L239 L240C342 C343
27/09/2023L238C340 C340A C341

Wyniki 1 -  57  z 57

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej to oficjalny dziennik UE, w którym publikowane są akty prawne UE, inne akty i oficjalne informacje pochodzące od instytucji, organów, urzędów i agencji UE.

Jest publikowany od poniedziałku do piątku, a w pilnych sytuacjach również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, w językach, które w momencie publikacji są językami urzędowymi UE (obecnie 24 języki).

W EUR-Lexie można znaleźć elektroniczną wersję wszystkich dzienników urzędowych od 30 grudnia 1952 r., kiedy to opublikowano pierwszy Dziennik Urzędowy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej w 1958 r. utworzony został Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich na mocy decyzji Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 15 września 1958 r. (Dziennik Urzędowy nr 17 z 6.10.1958, s. 390 i 419).

Od lipca 2013 r. jedynie elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego publikowane w EUR-Lexie jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

Od 1 października 2023 r. Dziennik Urzędowy nie jest już jednym dokumentem ze spisem treści. Każdy akt jest publikowany oddzielnie jako autentyczny Dziennik Urzędowy w formacie PDF. Więcej informacji można znaleźć w specjalnie przygotowanej prezentacji z napisami w różnych językach.

Dziennik Urzędowy składa się obecnie z 2 serii:

  • L – Prawodawstwo, przede wszystkim prawo wtórne UE (m.in. rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia) oraz umowy międzynarodowe
  • C – Informacje i zawiadomienia, w tym akty przygotowawcze, komunikaty, streszczenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdania roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dokumenty Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów, zaproszenia do wyrażenia zainteresowania programami i projektami UE itp.

Na stronach pomocy można znaleźć więcej informacji na temat Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (struktura, serie, wydania specjalne, autentyczność itp.).

Podstawa prawna publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: