Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:311:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 311, 08 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 311

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
8 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1736/2004 av den 4 oktober 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av rep av syntetfibrer med ursprung i Republiken Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2004 av den 7 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1738/2004 av den 7 oktober 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 8 oktober 2004

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2004 av den 7 oktober 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1740/2004 av den 7 oktober 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 8:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1741/2004 av den 7 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1742/2004 av den 7 oktober 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2235/92 om tillämpningsföreskrifter för stöd för konsumtion av färska mjölkprodukter på Kanarieöarna

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1743/2004 av den 7 oktober 2004 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök från och med den 1 september 2004

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1744/2004 av den 7 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 när det gäller ersättare för en rapporterande medlemsstat ( 1 )

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1745/2004 av den 6 oktober 2004 om förbud mot fiske efter rödspätta med fartyg under belgisk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1746/2004 av den 6 oktober 2004 om upphävande av förordning (EG) nr 1502/2004 om förbud mot fiske efter rödspätta med fartyg under belgisk flagg

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1747/2004 av den 7 oktober 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

26

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/680/EG:
Rådets beslut av den 24 september 2004 om avslutande av samrådsförfarandet med Guinea-Bissau i enlighet med artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet

27

 

*

2004/681/EG:
Rådets beslut av den 24 september 2004 om ändring av beslut 2001/131/EG om avslutande av samrådsförfarandet med Haiti i enlighet med artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet

30

 

 

Kommissionen

 

*

2004/682/EG:
Kommissionens beslut av den 9 september 2004 om tilldelning av ytterligare dagar ute ur hamn till Danmark och Förenade kungariket i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 2287/2003 (delgivet med nummer K(2004) 3407)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top