EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:311:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 311, 08. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 311

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
8. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1736/2004 zo 4. októbra 2004, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1737/2004 zo 7. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1738/2004 zo 7. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 8. októbra 2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2004 zo 7. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1740/2004 zo 7. októbra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 8. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1741/2004 zo 7. októbra 2004 pozmeňujúce nariadenie (ES) č. 1291/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady za poľnohospodárske výrobky

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1742/2004 zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2235/92 ustanovujúce podrobné pravidlá žiadosti o pomoc na konzumáciu produktov z čerstvého mlieka na Kanárskych ostrovoch

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1743/2004 zo 7. októbra 2004 o otvorení a metóde správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. septembra 2004

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1744/2004 zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002, pokiaľ ide o nahradenie spravodajského členského štátu ( 1 )

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1745/2004 zo 6. októbra 2004 o zastavení rybolovu platesy obyčajnej (Pleuronectes platessa) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Belgicka

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1746/2004 zo 6. októbra 2004, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1502/2004 o zastavení rybolovu platesy obyčajnej (Pleuronectes platessa) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Belgicka

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1747/2004 zo 7. októbra 2004 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

26

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/680/ES:
Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2004 o ukončení konzultácií s Guineou-Bissau podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT-ES

27

 

*

2004/681/ES:
Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/131/ES o ukončení konzultácií s Haiti podľa článku 96 dohody o partnerstve AKT-ES

30

 

 

Komisia

 

*

2004/682/ES:
Rozhodnutie Komisie z 9. septembra 2004 o pridelení dodatočných dní pre pobyt lode mimo prístavu Dánskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska v súlade s prílohou V nariadenia Rady (ES) č. 2287/2003 (oznámené pod číslom K(2004) 3407)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top