EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:258:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 258, 12 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 258
43 årgången
12 oktober 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2250/2000 av den 11 oktober 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2000 av den 11 oktober 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den elfte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2252/2000 av den 11 oktober 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2253/2000 av den 11 oktober 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2254/2000 av den 10 oktober 2000 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2255/2000 av den 11 oktober 2000 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser en ökning av vissa autonoma gemenskapstullkvoter 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 2256/2000 av den 11 oktober 2000 om undantag, när det gäller sortlistan över utsäde av dubbellåga sammansatta sorter av raps och rybs, från förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättandet av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2257/2000 av den 11 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1451/2000 och om höjning till 200000 ton av den stående anbudsinfordran för export till vissa AVS-länder av vete av brödkvalitet som innehas av det franska interventionsorganet 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2258/2000 av den 11 oktober 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1760/98 och om höjning till 3094900 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2259/2000 av den 11 oktober 2000 om fastställande av exportbidrag för olivolja 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2260/2000 av den 11 oktober 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 30
Kommissionens förordning (EG) nr 2261/2000 av den 11 oktober 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 31
Kommissionens förordning (EG) nr 2262/2000 av den 11 oktober 2000 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/605/EC
*Kommissionens beslut av den 26 september 2000 om ändring av beslut 96/603/EG om fastställande av förteckningen över produkter som tillhör klasserna A "Inget bidrag till brand" enligt beslut 94/611/EG om genomförandet av artikel 20 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter [delgivet med nr K(2000) 2640] (1) 36
2000/606/EC
*Kommissionens beslut av den 26 september 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande sex produkter för europeiskt tekniskt godkännande utan riktlinjer [delgivet med nr K(2000) 2641] (1) 38
2000/607/EC
*Kommissionens beslut av den 27 september 2000 om ändring av förteckningen över områden i Österrike som omfattas av strukturfondernas mål 2 under perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(2000) 2730] 42
2000/608/EC
*Kommissionens beslut av den 27 september 2000 om riktlinjer för den riskbedömning som anges i bilaga III till direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer [delgivet med nr K(2000) 2736] (1) 43
2000/609/EC
*Kommissionens beslut av den 29 september 2000 om fastställande av djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av kött från ratiter i hägn och om ändring av beslut 94/85/EG om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött [delgivet med nr K(2000) 2885] (1) 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top