EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:142:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 142, 14 maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 142
41 årgången
14 maj 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd 1
Kommissionens förordning (EG) nr 995/98 av den 13 maj 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 996/98 av den 13 maj 1998 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 7
Kommissionens förordning (EG) nr 997/98 av den 13 maj 1998 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 9
Kommissionens förordning (EG) nr 998/98 av den 13 maj 1998 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettioåttonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 999/98 av den 12 maj 1998 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1000/98 av den 13 maj 1998 om ändring av bilagorna I och II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1001/98 av den 13 maj 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 536/93 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1002/98 av den 13 maj 1998 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av obearbetat olegerat magnesium med ursprung i Folkrepubliken Kina 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1003/98 av den 13 maj 1998 om fastställande av exportbidrag för griskött 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1004/98 av den 13 maj 1998 om fastställande av importtullar inom rissektorn 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/325/EC
*Kommissionens beslut av den 24 april 1998 om arbetsprogram för 1998 beträffande proteinhalten i de huvudsakliga mjölkprodukterna (1) 39

Meddelande till läsarna s3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top