EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1997:116:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 116, 14 april 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3046

C 116
fyrtionde årgången
14 april 1997Svensk utgåva

 

Meddelanden och upplysningar

  

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 
  

Meddelanden

 

......

 
  

II Förberedande rättsakter

 
  

Regionkommittén

Januarisessionen 1997

97/C 116/01

Yttrande från Regionkommittén om "Lokal och regional planering och utveckling i Europa"

1

97/C 116/02

Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande om genomförandet av EU:s regionalpolitik i Österrike, Finland och Sverige"

19

97/C 116/03

Yttrande från Regionkommittén om "Den internationella handelns världsomspännande utmaning: En marknadsstrategi för Europeiska unionen"

26

97/C 116/04

Yttrande från Regionkommittén om "Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 'Samhällsomfattande tjänster för telekommunikation på en avreglerad marknad' - En väsentlig faktor i informationssamhället"

33

97/C 116/05

Yttrande från Regionkommittén om "Den gemensamma jordbrukspolitiken och östutvidgningen"

39

97/C 116/06

Yttrande från Regionkommittén om "En politik för landsbygdsutvecklingen"

46

97/C 116/07

Yttrande från Regionkommittén om "Lokala och regionala myndigheters roll som offentliga tjänsteleverantörer"

52

97/C 116/08

Yttrande från Regionkommittén om: - "Grönboken 'För en rättvis och effektiv prissättning inom transportsektorn - Politiska alternativ vid internalisering av de externa kostnaderna för transporter i Europeiska unionen'", och - "Förslag till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer"

58

97/C 116/08

Yttrande från Regionkommittén om: - "Grönboken 'För en rättvis och effektiv prissättning inom transportsektorn - Politiska alternativ vid internalisering av de externa kostnaderna för transporter i Europeiska unionen'", och - "Förslag till rådets direktiv om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer"

58

97/C 116/09

Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande: 'Beaktandet av kulturella aspekter inom gemenskapens åtgärder'"

65

97/C 116/10

Yttrande från Regionkommittén om "Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om revidering av gemenskapens strategi för avfallshantering"

74

97/C 116/11

Yttrande från Regionkommittén om "Grönboken 'Leva och arbeta i informationssamhället - människan i centrum'"

81

97/C 116/12

Yttrande från Regionkommittén om "Att utbilda sig i informationssamhället - Åtgärdsplan för ett europeiskt initiativ inom utbildningsområdet 1996-1998"

89

97/C 116/13

Yttrande från Regionkommittén om "En serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn"

96

97/C 116/14

Yttrande från Regionkommittén om "Lokala och regionala myndigheters roll i samarbetet mellan utbildningsinstitutioner och arbetsliv"

98
SV


Top