EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 283, 31 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 283
46 årgången
31 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1905/2003 av den 27 oktober 2003 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1906/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1907/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1908/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1909/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1910/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på tolfte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1911/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1912/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2003 av den 30 oktober 2003 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen) 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2003 av den 30 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1488/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2003 av den 30 oktober 2003 om ändring av bilagorna VII, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller handel och import av får och getter samt vilka åtgärder som skall vidtas efter det att transmissibla spongiforma encefalopatier hos nötkreatur, får och getter har bekräftats (1) 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2003 av den 30 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för gurka, kronärtskockor, klementiner, mandariner och apelsiner 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2003 av den 30 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1834/2003 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1920/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1921/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1922/2003 av den 30 oktober 2003 om avvisande av ansökningar om exportlicens för vissa bearbetade spannmålsprodukter 49
Kommissionens förordning (EG) nr 1923/2003 av den 30 oktober 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 50
*Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1) 51
*Kommissionens direktiv 2003/95/EG av den 27 oktober 2003 om ändring av kommissionens direktiv 96/77/EG om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (1) 71

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/774/EC
*Kommissionens beslut av den 30 oktober 2003 om godkännande av vissa behandlingar för att förhindra utvecklingen av patogena mikroorganismer i tvåskaliga blötdjur och marina snäckdjur [delgivet med nr K(2003) 3984] (1) 78
Europeiska centralbanken
2003/775/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECB/2003/12) 81
2003/776/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 23 oktober 2003 om ändring av beslut ECB/2002/12 av den 19 december 2002 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2003 (ECB/2003/13) 87
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top