EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:283:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 283, 31 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 283
46e jaargang
31 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1905/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 tot instelling van definitieve antidumpingrechten en tot definitieve inning van de voorlopige antidumpingrechten op furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China 1
Verordening (EG) nr. 1906/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 1907/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 10
Verordening (EG) nr. 1908/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 12
Verordening (EG) nr. 1909/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 14
Verordening (EG) nr. 1910/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de twaalfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 17
Verordening (EG) nr. 1911/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 18
Verordening (EG) nr. 1912/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 21
*Verordening (EG) nr. 1913/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen, druiven voor tafelgebruik, appelen) 25
*Verordening (EG) nr. 1914/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1488/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad, wat de plaatsing van bepaalde hoeveelheden van bepaalde onder bijlage I van het Verdrag vallende basisproducten onder de regeling actieve veredeling zonder voorafgaand onderzoek van de economische voorwaarden betreft 27
*Verordening (EG) nr. 1915/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot wijziging van de bijlagen VII, VIII en IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handel in en invoer van schapen en geiten en te nemen maatregelen zodra de aanwezigheid van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij runderen, schapen en geiten is vastgesteld (1) 29
*Verordening (EG) nr. 1916/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor komkommers, artisjokken, clementines, mandarijnen en sinaasappelen 34
Verordening (EG) nr. 1917/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1834/2003 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 36
Verordening (EG) nr. 1918/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 37
Verordening (EG) nr. 1919/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 43
Verordening (EG) nr. 1920/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 46
Verordening (EG) nr. 1921/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 48
Verordening (EG) nr. 1922/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen 49
Verordening (EG) nr. 1923/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 50
*Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (1) 51
*Richtlijn 2003/95/EG van de Commissie van 27 oktober 2003 tot wijziging van Richtlijn 96/77/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (1) 71

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/774/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende goedkeuring van behandelingen om de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en zeeslakken te verhinderen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3984) (1) 78
Europese Centrale Bank
2003/775/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 23 oktober 2003 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel 31.3 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (ECB/2003/12) 81
2003/776/EC
*Beschikking van de Europese Centrale Bank van 23 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking ECB/2002/12 van 19 december 2002 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2003 (ECB/2003/13) 87
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top