EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:316:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 316, 15 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 316
43 årgången
15 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2726/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2727/2000 av den 14 december 2000 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under spansk flagg 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2728/2000 av den 14 december 2000 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 i vissa vinodlingsområden i Tyskland 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 2729/2000 av den 14 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för kontroller inom vinsektorn 16
*Kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG av den 14 december 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 2731/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2543/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 2732/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1318/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2067/92 om åtgärder för marknadsföring och avsättning av nötkött av hög kvalitet 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 2733/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter för bidrag inom nötköttssektorn 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 2734/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran och om undantag från eller ändring av förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn 45
Kommissionens förordning (EG) nr 2735/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 49
Kommissionens förordning (EG) nr 2736/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1303/2000 om upprättande av en försörjningsbalans och om fastställande av stöd till försörjningen av Kanarieöarna med ägg och fjäderfäkött inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 vad gäller stödbeloppen 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2737/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 58
Kommissionens förordning (EG) nr 2738/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 60
Kommissionens förordning (EG) nr 2739/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 62
Kommissionens förordning (EG) nr 2740/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 63
Kommissionens förordning (EG) nr 2741/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 64
Kommissionens förordning (EG) nr 2742/2000 av den 14 december 2000 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 65
Kommissionens förordning (EG) nr 2743/2000 av den 14 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 66
*Rådets förordning (EG) nr 2744/2000 av den 14 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1950/97 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av säckar och påsar av polyeten eller polypropen med ursprung i bl.a. Indien 67

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
2000/791/EC
*Europeiska fondens för förbättring av levnads- och arbetsvillkor beslut av den 11 februari 2000 om inrättandet av en kodex för god förvaltningssed 69
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top