EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:316:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 316, 15. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 316
43. vuosikerta
15. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2726/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
*Komission asetus (EY) N:o 2727/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen lopettamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 2728/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta eräillä Saksan viinialueilla 14
*Komission asetus (EY) N:o 2729/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, viinialan tarkastusten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 16
*Komission päätös N:o 2730/2000/EHTY, tehty 14 päivänä joulukuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan yli 80 millimetrin kappaleina olevan kivihiilikoksin tuonnissa sekä käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 2731/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, oliiviöljyalan vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2543/95 muuttamisesta 42
*Komission asetus (EY) N:o 2732/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, toimenpiteistä korkealaatuisen naudanlihan menekin edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2067/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1318/93 muuttamisesta 43
*Komission asetus (EY) N:o 2733/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, yksityiskohtaisia sääntöjä naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamiseksi koskevan asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta 44
*Komission asetus (EY) N:o 2734/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 2735/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 2736/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, Kanariansaarten muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteiden hankintataseen ja hankintatuen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1303/2000 muuttamisesta tuen määrien osalta 56
Komission asetus (EY) N:o 2737/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 58
Komission asetus (EY) N:o 2738/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 2739/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 62
Komission asetus (EY) N:o 2740/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 63
Komission asetus (EY) N:o 2741/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 64
Komission asetus (EY) N:o 2742/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 65
Komission asetus (EY) N:o 2743/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 66
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2744/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien polyeteenistä tai polypropeenista valmistettujen säkkien ja pussien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1950/97 muuttamisesta 67

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
2000/791/EC
*Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2000, hyvän hallintotavan säännöstön vahvistamisesta 69
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top