EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:147:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 147, 30 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 147
trettioåttonde årgången
30 juni 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1497/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter på import av andra produkter från olivoljesektorn

1

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1498/95 av den 28 juni 1995 om upphörande av fiske av kolja med fartyg under flagg från Förenade kungariket

4

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1499/95 av den 28 juni 1995 om upphörande av fiske av torsk med fartyg under flagg från Tyskland

5

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1500/95 av den 28 juni 1995 om upphörande av fiske av torsk med fartyg under flagg från Finland

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1502/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåret 1995/1996 för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importpålagorna inom spannmålssektorn

13

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1503/95 av den 29 juni 1995 om befrielse för vissa medlemsstater från skyldigheten att göra uppköp av vissa typer av frukt och grönsaker

19

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1504/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94 vad gäller en gradvis tillämpning av vissa bestämmelser för import till gemenskapen av vissa ägg- och fjäderfäprodukter från Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien och i syfte att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

20

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1505/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 903/90 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import av vissa produkter av fjäderfäkött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

21

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1506/95 av den 29 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1507/95 av den 29 juni 1995 om undantag för nötköttssektorn från förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter och från förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1508/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inom nötköttssektorn, enligt förordning (EG) nr 1151/95, skall beviljas

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1509/95 av den 29 juni 1995 om tillfälligt upphävande av förutfastställelsen av exportbidrag för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1510/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1511/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1512/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1513/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1514/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordning (EG) nr 437/95 om närmare bestämmelser för beviljande av ett särskilt bidrag för export av fjäderfäköttprodukter till vissa tredje länder

45

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1515/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2245/90 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91 och 0714 90 11 med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) eller i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) i syfte att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1516/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1722/93 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 avseende ordningarna med produktionsbidrag för spannmål och ris

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

51

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1418/76 och (EEG) nr 1766/92 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

55

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1519/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

60

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1520/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

62

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1521/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

65

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1522/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris

68

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1523/95 av den 29 juni 1995 om skyddsåtgärder avseende ansökningar om KHM-licenser inlämnade den 29 juni 1995 för handel med Spanien inom nötköttssektorn

69

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1524/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

70

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1525/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

72

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1526/95 av den 29 juni 1995 om fastställande av exportbidragen för malt

75

 
  

Rättelser

 
  

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1412/95 av den 22 juni 1995 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget (EGT nr L 140 av den 23.6.1995)

77
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top