EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:221:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 221, 6 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 221

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
6 juli 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 221/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 221/02

Mål C-176/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 20 april 2015 – Guy Riskin, Geneviève Timmermans mot État belge

2

2015/C 221/03

Mål C-188/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 24 april 2015 – Asma Bougnaoui, ADDH – Association de défense des droits de l’homme mot Micropole Univers SA

2

2015/C 221/04

Mål C-191/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 27 april 2015 – Verein für Konsumenteninformation mot Amazon EU Sàrl

3

2015/C 221/05

Mål C-201/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 29 april 2015 – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) mot Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

4

2015/C 221/06

Mål C-203/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm (Sverige) den 4 maj 2015 – Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen

5

 

Tribunalen

2015/C 221/07

Mål T-331/10 RENV och T-416/10 RENV: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Yoshida Metal Industry mot harmoniseringsbyrån – Pi-Design m.fl. (Återgivning av en yta med svarta prickar) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärken som återger en yta med svarta prickar — Absolut registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat — Artikel 7.1 e ii) i förordning (EG) nr 207/2009)

6

2015/C 221/08

Mål T-456/10: Tribunalens dom av den 20 maj 2015 – Timab Industries och CFPR mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för fosfater för djurfoder — Beslut i vilket det fastställts att artikel 101 FEUF har åsidosatts — Tilldelning av försäljningskvoter, samordning av priser och försäljningsvillkor samt utbyte av känslig affärsinformation — Sökandena har dragit sig ur förlikningsförfarandet — Böter — Motiveringsskyldighet — Överträdelsens allvar och varaktighet — Samarbete — Det sannolika bötesintervall som meddelats under förlikningsförfarandet har inte tillämpats)

6

2015/C 221/09

Mål T-310/12: Tribunalens dom av den 20 maj 2015 – Yuanping Changyuan Chemicals mot rådet (Dumping — Import av oxalsyra med ursprung i Indien och — Slutgiltig antidumpningstull — Gemenskapsindustrin — Fastställande av skada — Artikel 9.4, artikel 14.1 och artikel 20.1 och 20.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Motiveringsskyldighet — Rätt att inkomma med yttrande — Artikel 20.5 i förordning nr 1225/2009)

7

2015/C 221/10

Förenade målen T-22/13 och T-23/13: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Senz Technologies mot harmoniseringsbyrån – Impliva (Paraplyer) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning föreställande paraplyer — Ogiltighetsgrund — Den tidigare formgivningen har gjorts tillgänglig för allmänheten — Tidigare formgivning som utgörs av ett amerikanskt patent — Specialiserade kretsar inom den berörda sektorn — Kunnig användare — Kunnig användares uppmärksamhetsnivå — Modeprodukter — Formgivarens frihet — Särprägel — Olika helhetsintryck — Ansökan om ogiltighetsförklaring)

8

2015/C 221/11

Mål T-55/13: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Formula One Licensing mot harmoniseringsbyrån – Idea Marketing (F1H2O) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket F1H2O — Ord- och figurmärkena F1 med gemenskapsregistrering, internationell Beneluxregistrering och nationell registrering — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

9

2015/C 221/12

Mål T-201/13: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Rubinum mot kommissionen (Folkhälsa — Livsmedelssäkerhet — Tillskott i djurfoder — Beredningar av Bacillus cereus var. toyoi — Kommissionens beslut att tillfälligt upphäva godkännandet för nämnda beredning — Hälsorisk — Felaktig rättstillämpning — Försiktighetsprincipen)

9

2015/C 221/13

Mål T-218/13: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Nutrexpa mot harmoniseringsbyrån – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsfigurmärke Cuétara Maria ORO — Tidigare gemenskapsfigurmärke och nationellt figurmärke ORO — Ansökan avslogs delvis — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

10

2015/C 221/14

Mål T-271/13: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Nutrexpa mot harmoniseringsbyrån – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsfigurmärke Cuétara Maria ORO — Tidigare gemenskapsfigurmärke och nationellt figurmärke ORO — Ansökan avslogs delvis — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

11

2015/C 221/15

Mål T-56/14: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Evyap mot harmoniseringsbyrån – Megusta Trading (nuru) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som består av en återgivning av en vågformad linje — De äldre nationella och internationella ord- och figurmärkena DURU — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

11

2015/C 221/16

Mål T-145/14: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – adidas mot harmoniseringsbyrån– Shoe Branding Europe (Två parallella ränder på en sko) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av positionsmärket föreställande två parallella ränder på en sko — Gemenskapsfigurmärkena och nationella figurmärkena samt den äldre internationella registreringen föreställande tre parallella ränder på skor och kläder — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

12

2015/C 221/17

Mål T-197/14: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – La Zaragozana mot harmoniseringsbyrån – Charles Cooper (GREEN’S) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GREEN’S — Det äldre nationella ordmärket AMBAR GREEN — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

13

2015/C 221/18

Mål T-203/14: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Mo Industries mot harmoniseringsbyrån (Splendid) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke innehållande ordet Splendid — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artiklarna 7.1 b och artikel 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Likabehandling — Principen om god förvaltningssed)

13

2015/C 221/19

Mål T-420/14: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Wine in Black mot harmoniseringsbyrån – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Wine in Black — Äldre gemenskapsordmärket NOVAL BLACK — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

14

2015/C 221/20

Mål T-635/14: Tribunalens dom av den 21 maj 2015 – Urb Rulmenti Suceava mot harmoniseringsbyrån – Adiguzel (URB) (”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke URB — Ansökan om det äldre nationella varumärket URB, äldre nationellt kollektivordmärke URB, äldre nationellt kollektivfigurmärke URB och äldre internationella figurmärken URB — Absolut registreringshinder — Innehavaren av gemenskapsvarumärket var inte i ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Relativt registreringshinder — Innehavaren av de äldre varumärkena har inte gett sitt samtycke — Artikel 8.1 b och artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 — Åsidosättande av artikel 22.3 och artikel 72.1 i förordning nr 207/2009 föreligger inte”)

15

2015/C 221/21

Mål T-202/10 RENV: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – Stichting Woonlinie m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Subventionerade bostäder — Stöd som beviljats allmännyttiga bostadsbolag — Befintligt stöd — Beslut om att godta medlemsstatens åtaganden — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

15

2015/C 221/22

Mål T-203/10 RENV: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – Stichting Woonpunt m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Subventionerade bostäder — Stöd som beviljats allmännyttiga bostadsbolag — Befintligt stöd — Beslut om att godta medlemsstatens åtaganden — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

16

2015/C 221/23

Mål T-73/14: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – Red Bull mot harmoniseringsbyrån – Automobili Lamborghini (Återgivning av två tjurar) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om upphävande — Återkallande av registrering — Anledning saknas att döma i saken)

17

2015/C 221/24

Mål T-246/14: Tribunalens beslut av den 16 april 2015 – Yoworld mot harmoniseringsbyrån – Nestlé (yogorino) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Återkallande av invändning — Anledning saknas att döma i saken)

18

2015/C 221/25

Mål T-499/14: Tribunalens beslut av den 30 april 2015 – Ertico – Its Europe mot kommissionen (”Rekommendation 2003/361/EG — Kriterier vid definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag inom unionspolitiken — Beslut från kommissionens valideringsgrupp — Upphävande av beslutet — Talan har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

18

2015/C 221/26

Mål T-665/14 P: Tribunalens beslut av den 13 maj 2015 – Klar och Fernandez Fernandez mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Kommissionens personalkommitté — Återkallelse genom lokalsektionen i Luxemburg av en av dess ledamöter i den centrala personalkommittén — Beslut att inte erkänna att beslutet om återkallelse varit lagenligt — Avvisning av talan i första instans — Det administrativa förfarandet har inte iakttagits — Rättsakt som går någon emot — Överklagandet kan delvis inte tas upp till prövning och är delvis ogrundat)

19

2015/C 221/27

Mål T-839/14: Tribunalens beslut av den 30 april 2015 – Alnapharm mot harmoniseringsbyrån – Novartis (Alrexil) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Anledning saknas att döma i saken)

20

2015/C 221/28

Mål T-153/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 maj 2015 – Hamcho och Hamcho International mot rådet (Interimistiskt förfarande — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar och begränsad rätt till inresa till och transit genom unionen — Ansökan om uppskov med verkställighet — Åsidosättande av formkraven — Avvisning)

20

2015/C 221/29

Mål T-154/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 maj 2015 – Jaber mot rådet (Interimistiskt förfarande — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar och begränsad rätt till inresa till och transit genom unionen — Ansökan om uppskov med verkställighet — Åsidosättande av formkraven — Avvisning)

21

2015/C 221/30

Mål T-155/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 maj 2015 – Kaddour mot rådet (Interimistiskt förfarande — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel och begränsning av rätten till inresa till och transitpassage inom Europeiska unionen — Begäran om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkraven — Avvisning)

21

2015/C 221/31

Mål T-197/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 19 maj 2015 – Costa mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Tidigare ledamot av Europaparlamentet — Person som uppbär avgångspension för parlamentsledamöter — Person som uppbär ersättning som grundas på uppdraget som ordförande för en hamnmyndighet — Kumulationsförbud — Återkrävande av uppburen pension — Debetnota — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formföreskrifter — Avvisning)

22

2015/C 221/32

Mål T-176/15: Talan väckt den 10 april 2015 – Golparvar mot rådet

22

2015/C 221/33

Mål T-206/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Intercon mot kommissionen

24

2015/C 221/34

Mål T-215/15: Talan väckt den 29 april 2015 – Azarov mot rådet

25

2015/C 221/35

Mål T-235/15: Talan väckt den 15 maj 2015 – Pari Pharma mot EMA

26

 

Personaldomstolen

2015/C 221/36

Mål F-44/15: Talan väckt den 18 mars 2015 – ZZ mot kommissionen

27

2015/C 221/37

Mål F-61/15: Talan väckt den 23 april 2015 – ZZ mot kommissionen

27

2015/C 221/38

Mål F-63/15: Talan väckt den 23 april 2015 – ZZ mot harmoniseringsbyrån

28

2015/C 221/39

Mål F-64/15: Talan väckt den 23 april 2015 – ZZ mot harmoniseringsbyrån

29

2015/C 221/40

Mål F-65/15: Talan väckt den 23 april 2015 – ZZ mot harmoniseringsbyrån

29


SV

 

Top