Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:221:TOC

Službeni list Europske unije, C 221, 6. srpnja 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 221

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
6. srpnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 221/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 221/02

Predmet C-176/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. travnja 2015. uputio Tribunal de première instance de Liège (Belgija) – Guy Riskin, Geneviève Timmermans protiv État belge

2

2015/C 221/03

Predmet C-188/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2015. uputio Cour de cassation (Francuska) – Asma Bougnaoui, ADDH – Association de défense des droits de l’homme protiv Micropole Univers SA

2

2015/C 221/04

Predmet C-191/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. travnja 2015. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv Amazon EU Sàrl

3

2015/C 221/05

Predmet C-201/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2015. uputio Symvoulio tis Epikrateias – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) protiv Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

4

2015/C 221/06

Predmet C-203/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2015. uputio Kammarrätten i Stockholm (Švedska) – Tele2 Sverige AB protiv Post- och telestyrelsen

5

 

Opći sud

2015/C 221/07

Predmeti T-331/10 RENV i T-416/10 RENV: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Yoshida Metal Industry protiv OHIM-a – Pi-Design i dr. (Prikaz površine s crnim točkicama) („Žig Zajednice — Postupak proglašavanja žiga ništavim — Figurativni žigovi Zajednice koji prikazuju površinu s crnim točkicama — Apsolutni razlog za odbijanje — Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata — Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

6

2015/C 221/08

Predmet T-456/10: Presuda Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Timab Industries i CFPR protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište fosfata za prehranu životinja — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a — Dodjela prodajnih kvota, usklađivanje cijena i uvjeta prodaje te razmjena osjetljivih poslovnih podataka — Povlačenje tužiteljâ iz postupka nagodbe — Novčane kazne — Obveza obrazlaganja — Težina i trajanje povrede — Suradnja — Neprimjenjivanje mogućeg raspona novčanih kazni, priopćenog tijekom postupka nagodbe”)

6

2015/C 221/09

Predmet T-310/12: Presuda Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Yuanping Changyuan Chemicals protiv Vijeća („Damping — Uvoz oksalne kiseline podrijetlom iz Indije i Narodne Republike Kine — Konačna antidampinška pristojba — Industrija Zajednice — Utvrđivanje štete — Članak 9. stavak 4., članak 14. stavak 1. i članak 20. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Obveza obrazlaganja — Pravo na iznošenje primjedbi — Članak 20. stavak 5. Uredbe br. 1225/2009”)

7

2015/C 221/10

Spojeni predmeti T-22/13 i T-23/13: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Senz Technologies protiv OHIM-a – Impliva (Parapluies) („Dizajn Zajednice — Postupak povodom ništavosti — Registrirani dizajni Zajednice koji predstavlja kišobrane — Razlog ništavosti — Otkrivanje ranijeg dizajna — Raniji dizajn koji predstavlja američki patent — Poslovni krugovi specijalizirani u dotičnom sektoru — Upućeni korisnik — Stupanj pažnje upućenog korisnika — Modni proizvodi — Stupanj slobode dizajnera — Individualni karakter — Različit ukupan dojam — Zahtjev za proglašenje ništavosti”)

8

2015/C 221/11

Predmet T-55/13: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Formula One Licensing protiv OHIM-a – Idea Marketing (F1H2O) „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je navedena Europska zajednica — Verbalni žig F1H2O — Verbalni i figurativni žigovi Zajednice, međunarodni žigovi, žigovi Beneluksa i nacionalni žigovi F1 — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Neosnovano iskorištavanje razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijeg žiga — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”

9

2015/C 221/12

Predmet T-201/13: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Rubinum protiv Komisije („Javno zdravlje — Sigurnost hrane — Dodatak za korištenje u hranidbi životinja — Pripravak od Bacillus cereus var. toyoi — Odluka Komisije o opozivu odobrenja navedenog pripravka — Rizik za zdravlje — Pogreška koja se tiče prava — Načelo opreznosti”)

9

2015/C 221/13

Predmet T-218/13: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Nutrexpa protiv OHIM-a – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice Cuétara Maria ORO — Raniji figurativni žigovi Zajednice i nacionalni figurativni žigovi ORO — Djelomično odbijanje registracije — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

10

2015/C 221/14

Predmet T-271/13: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Nutrexpa protiv OHIM-a – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice Cuétara Maria ORO — Raniji figurativni žigovi Zajednice i nacionalni figurativni žigovi ORO — Djelomično odbijanje registracije — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

11

2015/C 221/15

Predmet T-56/14: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Evyap protiv OHIM-a – Megusta Trading (nuru) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice kojim se prikazuje vijugava linija — Raniji nacionalni i međunarodni verbalni i figurativni žigovi DURU — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

11

2015/C 221/16

Predmet T-145/14: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – adidas protiv OHIM-a – Shoe Branding Europe (Dvije paralelne crte na obući) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava pozicijskog žiga Zajednice koji se sastoji od dvije paralelne crte na obući — Žigovi Zajednice i nacionalni žigovi te ranija međunarodna registracija koji prikazuju tri paralelne crte na obući i odjeći — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

12

2015/C 221/17

Predmet T-197/14: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – La Zaragozana protiv OHIM-a – Charles Cooper (GREEN’S) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice GREEN’S — Raniji nacionalni verbalni žig AMBAR GREEN — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”)

13

2015/C 221/18

Predmet T-203/14: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Mo Industries protiv OHIM-a (Splendid) „Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice Splendid — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Jednako postupanje — Načelo dobre uprave”

13

2015/C 221/19

Predmet T-420/14: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Wine in Black protiv OHIM-a – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black) „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice Wine in Black — Raniji verbalni žig Zajednice NOVAL BLACK — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”

14

2015/C 221/20

Predmet T-635/14: Presuda Općeg suda od 21. svibnja 2015. – Urb Rulmenti Suceava protiv OHIM-a – Adiguzel (URB) „Žig Zajednice — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Figurativni žig Zajednice URB — Prijava ranijeg nacionalnog žiga URB, ranijeg nacionalnog zajedničkog verbalnog žiga URB, ranijeg nacionalnog zajedničkog figurativnog žiga URB i ranijih figurativnih međunarodnih žigova URB — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje zle vjere nositelja žiga Zajednice — Čanak. 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje ovlaštenja od strane nositelja ranijih žigova — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 — Nepostojanje povrede članka 22. stavka 3. i članka 72. stavka 1. Uredbe br. 207/2009”

15

2015/C 221/21

Predmet T-202/10 RENV: Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Stichting Woonlinie i dr. protiv Komisije „Državne potpore — Stambeni objekti za socijalno stanovanje — Program potpora u korist stambenih društava — Postojeće potpore — Odluka o prihvaćanju obveze države članice — Očito neosnovana tužba”

15

2015/C 221/22

Predmet T-203/10 RENV: Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Stichting Woonpunt i dr. protiv Komisije „Državne potpore — Stambeni objekti za socijalno stanovanje — Program potpora u korist stambenih društava — Postojeće potpore — Odluka o prihvaćanju obveze države članice — Očito neosnovana tužba”

16

2015/C 221/23

Predmet T-73/14: Rješenje Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Red Bull protiv OHIM-a – Automobili Lamborghini (Prikaz dva bika) („Žig Zajednice — Zahtjev za opoziv — Povlačenje registracije — Obustava postupka”)

17

2015/C 221/24

Predmet T-246/14: Rješenje Općeg suda od 16. travnja 2015. – Yoworld protiv OHIM-a – Nestlé (yogorino) „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prigovora — Obustava postupka”

18

2015/C 221/25

Predmet T-499/14: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2015. – Ertico – Its Europe protiv Komisije „Preporuka 2003/361/EZ — Kriteriji definicije mikro, malih i srednjih poduzeća u politikama Unije — Odluka ocjenjivačkog odbora Komisije — Povlačenje odluke — Bespredmetnost spora — Obustava postupka”

18

2015/C 221/26

Predmet T-665/14 P: Rješenje Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Klar i Fernandez Fernandez protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Odbor osoblja Komisije — Opoziv od strane lokalnog ogranka u Luksemburgu jednog od svojih članova središnjeg odbora osoblja — Odluka o odbijanju priznavanja zakonitosti odluke o opozivu — Odbacivanje tužbe u prvostupanjskom postupku kao očito nedopuštene — Nepoštivanje predsudskog postupka — Akt koji negativno utječe — Žalba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito neosnovana”)

19

2015/C 221/27

Predmet T-839/14: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2015. – Alnapharm protiv OHIM-a – Novartis (Alrexil) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prigovora — Obustava postupka”)

20

2015/C 221/28

Predmet T-153/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Hamcho i Hamcho International protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava i zabrana ulaza i provoza preko područja Unije — Zahtjev za suspenziju primjene — Povreda formalnih zahtjeva — Nedopuštenost”)

20

2015/C 221/29

Predmet T-154/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Jaber protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava i zabrana ulaza i provoza preko područja Unije — Zahtjev za suspenziju primjene — Povreda formalnih zahtjeva — Nedopuštenost”)

21

2015/C 221/30

Predmet T-155/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. svibnja 2015. – Kaddour protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava i ograničavanje ulaska i provoza preko područja Unije — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepoštovanje formalnih zahtjeva — Nedopuštenost”)

21

2015/C 221/31

Predmet T-197/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 19. svibnja 2015. – Costa protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Bivši član Europskog parlamenta — Korisnik zastupničke starosne mirovine — Primatelj naknade u svojstvu predsjednika lučke uprave — Pravilo o nekumuliranju — Povrat primljene mirovine — Obavijest o terećenju — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepoštovanje formalnih zahtjeva — Nedopuštenost”)

22

2015/C 221/32

Predmet T-176/15: Tužba podnesena 10. travnja 2015. – Golparvar protiv Vijeća

22

2015/C 221/33

Predmet T-206/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – Intercon protiv Komisije

24

2015/C 221/34

Predmet T-215/15: Tužba podnesena 29. travnja 2015. – Azarov protiv Vijeća

25

2015/C 221/35

Predmet T-235/15: Tužba podnesena 15. svibnja 2015. – Pari Pharma protiv EMA

26

 

Službenički sud

2015/C 221/36

Predmet F-44/15: Tužba podnesena 18. ožujka 2015. – ZZ protiv Komisije

27

2015/C 221/37

Predmet F-61/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

27

2015/C 221/38

Predmet F-63/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – ZZ protiv OHIM-a

28

2015/C 221/39

Predmet F-64/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – ZZ protiv OHIM-a

29

2015/C 221/40

Predmet F-65/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – ZZ protiv OHIM-a

29


HR

 

Top