EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_005_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 05


SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 05

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1976 L 122 0001
 

31976L0432

 

Rådets direktiv 76/432/EEG av den 6 april 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (76/432/EEG:)

3

 
1976 L 122 0020
 

31976L0434

 

Kommissionens direktiv 76/434/EEG av den 13 april 1976 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar (76/434/EEG:)

16

 
1976 L 126 0031
 

31976L0462

 

Rådets direktiv 76/462/EEG av den 4 maj 1976 om den elfte ändringen av direktiv 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (76/462/EEG:)

19

 
1976 L 126 0033
 

31976L0463

 

Rådets direktiv 76/463/EEG av den 4 maj 1976 om den andra ändringen av direktiv 65/66/EEG om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedel0 (76/463/EEG:)

21

 
1976 L 202 0035
 

31976L0621

 

Rådets direktiv 76/621/EEG av den 20 juli 1976 om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel med tillsatta oljor och fetter (76/621/EEG:)

26

 
1976 L 223 0001
 

31976L0628

 

Rådets direktiv 76/628/EEG av den 20 juli 1976 om ändring för fjärde gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (76/628/EEG:)

28

 
1976 L 223 0016
 

31976D0633

 

Rådets beslut av den 22 juli 1976 om inrättande av en rådgivande kommitté för gemensamma databehandlingsprojekt som omfattas av rådets beslut 76/632/EEG (76/633/EEG:)

29

 
1976 L 262 0001
 

31976L0756

 

Rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/756/EEG:)

30

 
1976 L 262 0032
 

31976L0757

 

Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/757/EEG:)

61

 
1976 L 262 0054
 

31976L0758

 

Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/758/EEG:)

83

 
1976 L 262 0071
 

31976L0759

 

Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/759/EEG:)

100

 
1976 L 262 0085
 

31976L0760

 

Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/760/EEG:)

114

 
1976 L 262 0096
 

31976L0761

 

Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare (76/761/EEG:)

125

 
1976 L 262 0122
 

31976L0762

 

Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor för sådana strålkastare (76/762/EEG:)

151

 
1976 L 262 0135
 

31976L0763

 

Rådets direktiv 76/763/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (76/763/EEG:)

164

 
1976 L 262 0139
 

31976L0764

 

Rådets direktiv 76/764/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kliniska maximalvisande kvicksilvertermometrar av glas (76/764/EEG:)

168

 
1976 L 262 0143
 

31976L0765

 

Rådets direktiv 76/765/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholmätare och alkoholaerometrar (76/765/EEG:)

172

 
1976 L 262 0149
 

31976L0766

 

Rådets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholtabeller (76/766/EEG:)

178

 
1976 L 262 0153
 

31976L0767

 

Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (76/767/EEG:)

182

 
1976 L 262 0169
 

31976L0768

 

Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (76/768/EEG:)

198

 
1976 L 262 0201
 

31976L0769

 

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (76/769/EEG:)

229

 
1976 L 336 0030
 

31976L0891

 

Rådets direktiv 76/891/EEG av den 4 november 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för mätare för elektrisk energi (76/891/EEG:)

232

Top