Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_019_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 19

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 19

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1989 L 142 0001
 

31989D0337

 

Rådets beslut av den 27 april 1989 om högupplösande television (89/337/EEG:)

3

 
1989 L 142 0003
 

31989L0338

 

Rådets direktiv 89/338/EEG av den 27 april 1989 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (89/338/EEG)

5

 
1989 L 142 0011
 

31989L0341

 

Rådets direktiv 89/341/EEG av den 3 maj 1989 om ändring av direktiven 65/65/EEG, 75/318/EEG och 75/319/EEG om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som rör farmaceutiska specialiteter (89/341/EEG)

9

 
1989 L 142 0014
 

31989L0342

 

Rådets direktiv 89/342/EEG av den 3 maj 1989 om utvidgning av tillämpningsområdet för direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG om fastställande av ytterligare bestämmelser för immunologiska läkemedel som består av vacciner, toxiner eller sera och allergener (89/342/EEG)

12

 
1989 L 142 0016
 

31989L0343

 

Rådets direktiv 89/343/EEG av den 3 maj 1989 om utvidgning av tillämpningsområdet för direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG och fastställande av ytterligare bestämmelser i fråga om radioaktiva läkemedel (89/343/EEG)

14

 
1989 L 142 0019
 

31989L0344

 

Rådets direktiv 89/344/EEG av den 3 maj 1989 om ändring för nionde gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (89/344/EEG)

17

 
1989 L 181 0044
 

31989L0381

 

Rådets direktiv 89/381/EEG av den 14 juni 1989 om utvidgning av tillämpningsområdet för direktiven 65/65/EEG och 75/319/EEG om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar som rör farmaceutiska specialiteter och som fastställer särskilda bestämmelser för läkemedel som härrör från blod eller plasma från människa (89/381/EEG)

18

 
1989 L 181 0047
 

31989D0382

 

Rådets beslut av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (89/382/EEG, Euratom)

21

 
1989 L 183 0009
 

31989L0392

 

Rådets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner6 (89/392/EEG)

23

 
1989 L 186 0013
 

31989L0393

 

Rådets direktiv 89/393/EEG av den 14 juni 1989 om den femte ändringen av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (89/393/EEG)

46

 
1989 L 186 0023
 

31989L0397

 

Rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel (89/397/EEG)

47

 
1989 L 186 0027
 

31989L0398

 

Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (89/398/EEG)

51

 
1989 L 216 0075
 

31989L0451

 

Kommissionens direktiv 89/451/EEG av den 17 juli 1989 om anpassning för tredje gången till teknisk utveckling av rådets direktiv 77/728/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av färger, lacker, tryckfärger, lim och liknande produkter (89/451/EEG)

58

 
1989 L 226 0001
 

31989L0458

 

Rådets direktiv 89/458/EEG av den 18 juli 1989 om ändring i direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon såvitt avser europeiska utsläppsnormer för bilar med motorer mindre än 1,4 liter (89/458/EEG)

59

 
1989 L 226 0007
 

31989L0461

 

Rådets direktiv 89/461/EEG av den 18 juli 1989 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon, i syfte att fastställa vissa största, tillåtna dimensioner för ledade fordon (89/461/EEG)

61

 
1989 L 265 0001
 

31989L0516

 

Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den 1 augusti 1989 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/758/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (89/516/EEG)

63

 
1989 L 265 0015
 

31989L0517

 

Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1 augusti 1989 om en anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/761/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare (89/517/EEG)

77

 
1989 L 265 0024
 

31989L0518

 

Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1 augusti 1989 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/538/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (89/518/EEG)

86

 
1989 L 265 0030
 

31989L0519

 

Kommissionens direktiv 89/519/EEG av den 1 augusti 1989 om komplettering och ändring av direktiv 77/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provtagnings- och analysmetoder för gödselmedel (89/519/EEG)

93

 
1989 L 281 0116
 

31989L0530

 

Rådets direktiv 89/530/EEG av den 18 september 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG i fråga om spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink i gödselmedel (89/530/EEG)

109

 
1989 L 357 0028
 

31989L0617

 

Rådets direktiv 89/617/EEG av den 27 november 1989 om ändring av direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (89/617/EEG)

118

 
1989 L 363 0030
 

31989D0630

 

Rådets beslut av den 7 december 1989 om ett gemensamt agerande från medlemsstaternas sida beträffande antagandet av en enda världsomfattande produktionsstandard för högupplösningstelevision vid Internationella rådgivande radiokommitténs (CCIR) plenarmöte 1990 (89/630/EEG)

121

 
1989 L 398 0024
 

31989L0678

 

Rådets direktiv 89/678/EEG av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (89/678/EEG)

122

 
1989 L 398 0025
 

31989L0679

 

Rådets direktiv 89/679/EEG av den 21 december 1989 om ändring nummer fem av direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (89/679/EEG)

123

 
1989 L 398 0026
 

31989L0680

 

Rådets direktiv 89/680/EEG av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 77/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (89/680/EEG)

124

 
1989 L 398 0027
 

31989L0681

 

Rådets direktiv 89/681/EEG av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul. (89/681/EEG)

125

 
1989 L 398 0029
 

31989L0682

 

Rådets direktiv 89/682/EEG av den 21 december 1989 om ändring av direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (89/682/EEG)

127

 
1989 L 399 0018
 

31989L0686

 

Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG)

129

 
1990 L 071 0040
 

31990L0121

 

Kommissionens tolfte direktiv 90/121/EEG av den 20 februari 1990 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilaga 2, 3, 4, 5 och 6 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (90/121/EEG)

149

 
1990 L 075 0019
 

31990L0128

 

Kommissionens direktiv 90/128/EEG av den 23 februari 1990 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (90/128/EEG)

152

 
1990 L 108 0092
 

31990L0207

 

Kommissionens direktiv 90/207/EEG av den 4 april 1990 om ändring av det andra direktivet 82/434/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning (90/207/EEG)

177

 
1990 L 129 0033
 

31990L0232

 

Rådets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon (90/232/EEG)

189

 
1990 L 189 0017
 

31990L0385

 

Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (90/385/EEG)

192

 
1990 L 192 0001
 

31990L0387

 

Rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät (90/387/EEG)

212

 
1990 L 192 0010
 

31990L0388

 

Kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster (90/388/EEG)

221

 
1990 L 196 0015
 

31990L0396

 

Rådets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (90/396/EEG)

228

 
1990 L 230 0025
 

31990D0450

 

Kommissionens beslut av den 30 juli 1990 om inrättandet av en gemensam kommitté för telekommunikationstjänster (90/450/EEG)

243

 
1990 L 270 0021
 

31990L0486

 

Rådets direktiv 90/486/EEG av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar (90/486/EEG)

246

 
1990 L 270 0023
 

31990L0487

 

Rådets direktiv 90/487/EEG av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 79/196/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skydd (90/487/EEG)

248

 
1990 L 270 0025
 

31990L0488

 

Rådets direktiv 90/488/EEG av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 87/404/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl (90/488/EEG)

250

 
1990 L 285 0029
 

31990D0510

 

Rådets första beslut av den 9 oktober 1990 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier (90/510/EEG)

251

 
1990 L 310 0028
 

31990L0544

 

Rådets direktiv 90/544/EEG av den 9 oktober 1990 om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (90/544/EEG)

253

 
1990 L 326 0058
 

31990L0612

 

Kommissionens direktiv 90/612/EEG av den 26 oktober 1990 om ändring av rådets direktiv 78/663/EEG om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (90/612/EEG)

255

Top