Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_09_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
09 Beskattning
Volym 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

09 Beskattning - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1967 P 071 1301
 

31967L0227

 

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (67/227/EEG)

3

 
1968 L 115 0014
 

31968L0221

 

Rådets direktiv 68/221/EEG av den 30 april 1968 om en gemensam metod för att beräkna genomsnittsskattesatser enligt artikel 97 i fördraget (68/221/EEG)

5

 
1968 L 175 0015
 

31968L0297

 

Rådets direktiv 68/297/EEG av den 19 juli 1968 om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankar (68/297/EEG)

8

 
1969 L 133 0006
 

31969L0169

 

Rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (69/169/EEG)

10

 
1969 L 320 0034
 

31969L0463

 

Rådets tredje direktiv 69/463/EEG av den 9 december 1969 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i medlemsstaterna (69/463/EEG)

13

 
1971 L 283 0041
 

31971L0401

 

Rådets fjärde direktiv 71/401/EEG av den 20 december 1971 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i Italien (71/401/EEG)

15

 
1972 L 139 0028
 

31972L0230

 

Rådets andra direktiv 72/230/EEG av den 12 juni 1972 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (72/230/EEG)

17

 
1972 L 162 0018
 

31972L0250

 

Rådets femte direktiv 72/250/EEG av den 4 juli 1972 om standardisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i Italien (72/250/EEG)

21

 
1972 L 303 0001
 

31972L0464

 

Rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (72/464/EEG)

22

 
1974 L 180 0030
 

31974L0318

 

Rådets direktiv 74/318/EEG av den 25 juni 1974 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (74/318/EEG)

25

 
1975 L 330 0051
 

31975L0786

 

Rådets direktiv 75/786/EEG av den 18 december 1975 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (75/786/EEG)

26

 
1976 L 354 0033
 

31976L0911

 

Rådets direktiv 76/911/EEG av den 21 december 1976 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (76/911/EEG)

27

 
1977 L 145 0001
 

31977L0388

 

Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (77/388/EEG)

28

 
1977 L 336 0015
 

31977L0799

 

Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (77/799/EEG)

64

 
1977 L 338 0022
 

31977L0805

 

Rådets direktiv 77/805/EEG av den 19 december 1977 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (77/805/EEG)

69

 
1978 L 194 0016
 

31978L0583

 

Rådets direktiv 78/583/EEG av den 26 juni 1978 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter (78/583/EEG)

71

 
1978 L 366 0028
 

31978L1032

 

Rådets tredje direktiv 78/1032/EEG av den 19 december 1978 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (78/1032/EEG)

72

 
1978 L 366 0031
 

31978L1033

 

Rådets fjärde direktiv 78/1033/EEG av den 19 december 1978 med ändring av direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (78/1033/EEG)

75

 
1978 L 366 0034
 

31978L1035

 

Rådets direktiv 78/1035/EEG av den 19 december 1978 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredje land (78/1035/EEG)

77

 
1979 L 006 0026
 

41979D0008

 

Beslut av företrädare för medlemsstaternas regeringar i Europeiska ekonomiska gemenskapen vid sammanträde hos rådet, av den 18 december 1978 om upphävande av vissa postavgifter för uppvisande i tullen (79/8/EEG:)

79

 
1979 L 010 0008
 

31979L0032

 

Rådets andra direktiv 79/32/EEG av den 18 december 1978 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (79/32/EEG)

80

 
1979 L 331 0008
 

31979L1070

 

Rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6 december 1979 med ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (79/1070/EEG)

82

 
1979 L 331 0011
 

31979L1072

 

Rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (79/1072/EEG)

84

 
1980 L 375 0076
 

31980L1275

 

Rådets direktiv 80/1275/EEG av den 22 december 1980 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (80/1275/EEG)

92

 
1981 L 338 0024
 

31981L0933

 

Rådets direktiv 81/933/EEG av den 17 november 1981 med ändring av direktiven 69/169/EEG och 78/1035/EEG vad beträffar skattelättnader på varor som införs av resande och vid införsel av varor i småförsändelser av icke- kommersiell natur från tredje land (81/933/EEG)

93

 
1982 L 206 0035
 

31982L0443

 

Rådets direktiv 82/443/EEG av den 29 juni 1982 med ändring av direktiven 69/169/EEG och 77/800/EEG beträffande tillämpliga regler om omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (82/443/EEG)

94

 
1983 L 105 0038
 

31983L0181

 

Rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 om räckvidden av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om befrielse från mervärdeskatt vid slutlig införsel av vissa varor (83/181/EEG)

96

 
1983 L 105 0059
 

31983L0182

 

Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (83/182/EEG)

112

 
1983 L 105 0064
 

31983L0183

 

Rådets direktiv 83/183/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom (83/183/EEG)

117

 
1983 L 360 0049
 

31983L0648

 

Rådets femtonde direktiv 83/648/EEG av den 19 december 1983 om standardisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Uppskov med införandet av det gemensamma systemet för omsättningsskatt i Grekland (83/648/EEG)

121

 
1984 L 208 0058
 

31984L0386

 

Rådets tionde direktiv 84/386/EEG av den 31 juli 1984 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter, med ändring av direktiv 77/388/EEG - Tillämpning av mervärdeskatt på uthyrning av materiell lös egendom (84/386/EEG)

122

 
1985 L 183 0021
 

31985L0346

 

Rådets direktiv 85/346/EEG av den 8 juli 1985 med ändring av direktiv 83/181/EEG som bestämmer räckvidden av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om befrielse från mervärdeskatt vid slutlig införsel av vissa varor (85/346/EEG)

123

 
1985 L 183 0022
 

31985L0347

 

Rådets direktiv 85/347/EEG av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 68/297/EEG om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankar (85/347/EEG)

124

 
1985 L 183 0024
 

31985L0348

 

Rådets direktiv 85/348/EEG av den 8 juli 1985 med ändring av direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (85/348/EEG)

126

 
1986 L 164 0026
 

31986L0246

 

Rådets direktiv 86/246/EEG av den 16 juni 1986 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (86/246/EEG)

129

 
1986 L 326 0040
 

31986L0560

 

Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (86/560/EEG)

130

Top