Help Print this page 

Document DD_1995_09_001_SV_TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
09 Beskattning
Volym 01
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf SV
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

09 Beskattning - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1967 P 071 1301
 

31967L0227

 

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (67/227/EEG)

3

 
1968 L 115 0014
 

31968L0221

 

Rådets direktiv 68/221/EEG av den 30 april 1968 om en gemensam metod för att beräkna genomsnittsskattesatser enligt artikel 97 i fördraget (68/221/EEG)

5

 
1968 L 175 0015
 

31968L0297

 

Rådets direktiv 68/297/EEG av den 19 juli 1968 om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankar (68/297/EEG)

8

 
1969 L 133 0006
 

31969L0169

 

Rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (69/169/EEG)

10

 
1969 L 320 0034
 

31969L0463

 

Rådets tredje direktiv 69/463/EEG av den 9 december 1969 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i medlemsstaterna (69/463/EEG)

13

 
1971 L 283 0041
 

31971L0401

 

Rådets fjärde direktiv 71/401/EEG av den 20 december 1971 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i Italien (71/401/EEG)

15

 
1972 L 139 0028
 

31972L0230

 

Rådets andra direktiv 72/230/EEG av den 12 juni 1972 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (72/230/EEG)

17

 
1972 L 162 0018
 

31972L0250

 

Rådets femte direktiv 72/250/EEG av den 4 juli 1972 om standardisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i Italien (72/250/EEG)

21

 
1972 L 303 0001
 

31972L0464

 

Rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (72/464/EEG)

22

 
1974 L 180 0030
 

31974L0318

 

Rådets direktiv 74/318/EEG av den 25 juni 1974 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (74/318/EEG)

25

 
1975 L 330 0051
 

31975L0786

 

Rådets direktiv 75/786/EEG av den 18 december 1975 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (75/786/EEG)

26

 
1976 L 354 0033
 

31976L0911

 

Rådets direktiv 76/911/EEG av den 21 december 1976 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (76/911/EEG)

27

 
1977 L 145 0001
 

31977L0388

 

Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (77/388/EEG)

28

 
1977 L 336 0015
 

31977L0799

 

Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (77/799/EEG)

64

 
1977 L 338 0022
 

31977L0805

 

Rådets direktiv 77/805/EEG av den 19 december 1977 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (77/805/EEG)

69

 
1978 L 194 0016
 

31978L0583

 

Rådets direktiv 78/583/EEG av den 26 juni 1978 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter (78/583/EEG)

71

 
1978 L 366 0028
 

31978L1032

 

Rådets tredje direktiv 78/1032/EEG av den 19 december 1978 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (78/1032/EEG)

72

 
1978 L 366 0031
 

31978L1033

 

Rådets fjärde direktiv 78/1033/EEG av den 19 december 1978 med ändring av direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (78/1033/EEG)

75

 
1978 L 366 0034
 

31978L1035

 

Rådets direktiv 78/1035/EEG av den 19 december 1978 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredje land (78/1035/EEG)

77

 
1979 L 006 0026
 

41979D0008

 

Beslut av företrädare för medlemsstaternas regeringar i Europeiska ekonomiska gemenskapen vid sammanträde hos rådet, av den 18 december 1978 om upphävande av vissa postavgifter för uppvisande i tullen (79/8/EEG:)

79

 
1979 L 010 0008
 

31979L0032

 

Rådets andra direktiv 79/32/EEG av den 18 december 1978 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (79/32/EEG)

80

 
1979 L 331 0008
 

31979L1070

 

Rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6 december 1979 med ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (79/1070/EEG)

82

 
1979 L 331 0011
 

31979L1072

 

Rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (79/1072/EEG)

84

 
1980 L 375 0076
 

31980L1275

 

Rådets direktiv 80/1275/EEG av den 22 december 1980 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (80/1275/EEG)

92

 
1981 L 338 0024
 

31981L0933

 

Rådets direktiv 81/933/EEG av den 17 november 1981 med ändring av direktiven 69/169/EEG och 78/1035/EEG vad beträffar skattelättnader på varor som införs av resande och vid införsel av varor i småförsändelser av icke- kommersiell natur från tredje land (81/933/EEG)

93

 
1982 L 206 0035
 

31982L0443

 

Rådets direktiv 82/443/EEG av den 29 juni 1982 med ändring av direktiven 69/169/EEG och 77/800/EEG beträffande tillämpliga regler om omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (82/443/EEG)

94

 
1983 L 105 0038
 

31983L0181

 

Rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 om räckvidden av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om befrielse från mervärdeskatt vid slutlig införsel av vissa varor (83/181/EEG)

96

 
1983 L 105 0059
 

31983L0182

 

Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (83/182/EEG)

112

 
1983 L 105 0064
 

31983L0183

 

Rådets direktiv 83/183/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom (83/183/EEG)

117

 
1983 L 360 0049
 

31983L0648

 

Rådets femtonde direktiv 83/648/EEG av den 19 december 1983 om standardisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Uppskov med införandet av det gemensamma systemet för omsättningsskatt i Grekland (83/648/EEG)

121

 
1984 L 208 0058
 

31984L0386

 

Rådets tionde direktiv 84/386/EEG av den 31 juli 1984 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter, med ändring av direktiv 77/388/EEG - Tillämpning av mervärdeskatt på uthyrning av materiell lös egendom (84/386/EEG)

122

 
1985 L 183 0021
 

31985L0346

 

Rådets direktiv 85/346/EEG av den 8 juli 1985 med ändring av direktiv 83/181/EEG som bestämmer räckvidden av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om befrielse från mervärdeskatt vid slutlig införsel av vissa varor (85/346/EEG)

123

 
1985 L 183 0022
 

31985L0347

 

Rådets direktiv 85/347/EEG av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 68/297/EEG om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankar (85/347/EEG)

124

 
1985 L 183 0024
 

31985L0348

 

Rådets direktiv 85/348/EEG av den 8 juli 1985 med ändring av direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (85/348/EEG)

126

 
1986 L 164 0026
 

31986L0246

 

Rådets direktiv 86/246/EEG av den 16 juni 1986 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (86/246/EEG)

129

 
1986 L 326 0040
 

31986L0560

 

Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (86/560/EEG)

130

Top