EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 737e3089-d0ad-11e9-b4bf-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 30 maj 2002 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet hos delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg som avses i artikel 6.1 i direktiv 96/48/EG [delgivet med nr K(2002) 1947] (Text av betydelse för EES) (2002/731/EG)