EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0136-20191214

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/2019-12-14

02004R0136 — SV — 14.12.2019 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 136/2004

av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 021, 28.1.2004, p.11)

Upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 av den 25 november 2019

L 321

128

12.12.2019

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02004R0136-20191213
Top