EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:060:TOC

Uradni list Evropske unije, C 060, 17. februar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 60

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 66
17. februar 2023


Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropska komisija

2023/C 60/01

Mnenje Komisije z dne 15. februarja 2023 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih pri razgradnji delovnih območij reaktorja R1 in R2 enote 2 jedrske elektrarne Ignalina v Litvi

1


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2023/C 60/02

Začetek postopka (Zadeva M.10807 – VIASAT / INMARSAT) ( 1 )

3


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2023/C 60/03

Sklep Sveta z dne 14. februarja 2023 o podaljšanju mandata namestnika izvršnega direktorja Europola

4

2023/C 60/04

Obvestilo v vednost nekaterim osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/235/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

6

2023/C 60/05

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

7

 

Evropska komisija

2023/C 60/06

Menjalni tečaji eura – 16. februar 2023

8

2023/C 60/07

Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006 )  ( 1 )

9

2023/C 60/08

Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006 )  ( 1 )

10

 

Računsko sodišče

2023/C 60/09

Posebno poročilo 04/2023: – „Globalno zavezništvo o podnebnih spremembah(+) – Ambicije so bile večje kot dosežki“

11

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2023/C 60/10

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 260/2012 in (EU) 2021/1230 glede takojšnjih kreditnih prenosov v eurih (Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču ENVP https://edps.europa.eu.)

12

2023/C 60/11

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe o zbiranju in souporabi podatkov v zvezi s storitvami kratkoročnega najema nastanitve ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1724 (Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču ENVP https://edps.europa.eu).

14

2023/C 60/12

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu akta o interoperabilni Evropi (Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču ENVP https://edps.europa.eu.)

17

2023/C 60/13

Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Sveta v zadevah v zvezi s starševstvom (Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču ENVP https://edps.europa.eu).

20

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2023/C 60/14

Seznam pristanišč v državah članicah EU, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008; seznam pristanišč na Severnem Irskem, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

22


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2023/C 60/15

Objava prostega delovnega mesta direktorice/direktorja za digitalno preobrazbo (DIGIT.A) v Generalnem direktoratu za informatiko (razred AD 14) v Bruslju – COM/2023/10425

27

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2023/C 60/16

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.11002 – BDT CAPITAL PARTNERS / M+W GROUP / EXYTE) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

28

2023/C 60/17

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.11026 – PARTNERS GROUP / GHO / STERLING PHARMA) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

30

2023/C 60/18

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.11005 – RENAULT / MINTH / JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

32

2023/C 60/19

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.11011 – EQT / TRESCAL) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

34

2023/C 60/20

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.11039 – ERMENEGILDO ZEGNA / THE ESTEE LAUDER COMPANIES / TOM FORD INTERNATIONAL) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

35

2023/C 60/21

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10998 – MAGNA INTERNATIONAL / MINTH GROUP / HUAINAN MAGNA MINTH EXTERIORS SYSTEMS JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

37

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2023/C 60/22

Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

39

2023/C 60/23

Objava vloge za spremembo specifikacije za ime v vinskem sektorju v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

46

2023/C 60/24

Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2), točka (a), Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

62


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top