EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:053:TOC

Uradni list Evropske unije, C 53, 15. februar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 53

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
15. februar 2021


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2021/C 53/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2021/C 53/02

Zadeva C-693/18: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris – Francija) – kazenski postopek zoper X (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Uredba (ES) št. 715/2007 – Člen 3, točka 10 – Člen 5(2) – Odklopna naprava – Motorna vozila – Dizelski motorji – Emisije onesnaževal – Program, ki vpliva na krmilno enoto motorja – Tehnologije in strategije, ki omogočajo omejevanje nastajanja emisij onesnaževal)

2

2021/C 53/03

Zadeva C-808/18: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države – Območje svobode, varnosti in pravice – Politike glede mejne kontrole, azila in priseljevanja – Direktive 2008/115/ES, 2013/32/EU in 2013/33/EU – Postopek dodelitve mednarodne zaščite – Dejanski dostop – Postopek na meji – Procesna jamstva – Obvezna nastanitev na tranzitnih območjih – Pridržanje – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pravna sredstva, vložena zoper upravne odločbe o zavrženju oziroma zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito – Pravica ostati na ozemlju)

3

2021/C 53/04

Zadeva C-216/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – WQ/Land Berlin (Predhodno odločanje – Skupna kmetijska politika – Uredba (EU) št. 1307/2013 – Pravila za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore – Shema osnovnega plačila – Člen 24(2), prvi stavek – Pojem „upravičeni hektar, ki je kmetu na voljo“ – Nezakonito izkoriščanje zadevne površine s strani tretje osebe – Člen 32(2)(b)(ii) – Vloga za aktiviranje plačilnih pravic za pogozdeno površino – Pojem „površina, ki je v letu 2008 imela pravico do plačil“ – Shema enotnega plačila ali shema enotnega plačila na površino)

4

2021/C 53/05

Zadeva C-218/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Adina Onofrei/Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris (Predhodno odločanje – Prosto gibanje oseb – Svoboda ustanavljanja – Dostop do odvetniškega poklica – Oprostitev izobrazbe in diplome – Priznanje oprostitve – Pogoji – Nacionalna ureditev, ki oprostitev določa za uradnike in nekdanje uradnike kategorije A ali podobne uradnike, ki na nacionalnem ozemlju opravljajo poklicno prakso na področju nacionalnega prava v nacionalni javni upravi zadevne države članice ali v mednarodni organizaciji)

5

2021/C 53/06

Zadeva C-316/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Republika Slovenija (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 343 PDEU – Privilegiji in imunitete Evropske unije – Statut Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evropske centralne banke (ECB) – Člen 39 – Privilegiji in imunitete ECB – Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije – Členi 2, 18 in 22 – Načelo nedotakljivosti arhivov ECB – Zaseg dokumentov v prostorih Banke Slovenije – Dokumenti, povezani z izvajanjem nalog ESCB in Eurosistema – Člen 4(3) PEU – Načelo lojalnega sodelovanja)

6

2021/C 53/07

Zadeva C-336/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België in drugi /Vlaamse Regering (Predhodno odločanje – Zaščita živali pri usmrtitvi – Uredba (ES) št. 1099/2009 – Člen 4(1) – Obveznosti omamljanja živali pred usmrtitvijo – Člen 4(4) – Odstopanje v okviru obrednega zakola – Člen 26(2) – Možnost držav članic, da sprejmejo nacionalne predpise, ki živalim v primeru obrednega zakola zagotavljajo obširnejšo zaščito – Razlaga – Nacionalna ureditev, ki v primeru obrednega zakola nalaga reverzibilno omamljanje, ki ne sme povzročiti smrti – Člen 13 PDEU – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 10 – Svoboda vere – Svoboda izražanja svoje vere – Omejitev – Sorazmernost – Neobstoj soglasja med državami članicami Evropske unije – Polje proste presoje, priznano državam članicam – Načelo subsidiarnosti – Veljavnost – Različne obravnave obrednega zakola in usmrtitve živali med lovom in ribolovom ter v okviru kulturnih ali športnih dogodkov – Neobstoj diskriminacije – Členi 20, 21 in 22 Listine o temeljnih pravicah)

7

2021/C 53/08

Zadeva C-342/19 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. decembra 2020 – Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Evropska centralna banka (Pritožba – Dostop do dokumentov Evropske centralne banke (ECB) – Sklep 2004/258/ES – Člen 4(3) – Izjeme – Dokument, ki ga prejme ECB – Posvetovanje z zunanjim izvajalcem – Notranja raba kot del razprav in predhodnih posvetovanj – Zavrnitev dostopa)

8

2021/C 53/09

Zadeva C-346/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Vračilo DDV – Direktiva 2008/9/ES – Člen 8(2)(d) – Člen 15 – Navedba številke računa – Zahtevek za vračilo)

8

2021/C 53/10

Zadeva C-398/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kammergericht Berlin – Nemčija) – postopek za izročitev BY (Predhodno odločanje – Državljanstvo Evropske unije – Člena 18 in 21 PDEU – Izročitev državljana Unije tretji državi – Oseba, ki je pridobila državljanstvo Unije po tem, ko je središče svojih interesov prenesla v zaprošeno državo članico – Področje uporabe prava Unije – Prepoved izročitve, ki velja zgolj za nacionalne državljane – Omejitev prostega gibanja – Utemeljitev, ki temelji na preprečevanju nekaznovanosti – Sorazmernost – Podatki države članice, katere državljanstvo ima zahtevana oseba – Obveznost zaprošene in izvorne države članice, da tretjo državo prosilko zaprosita za posredovanje kazenskega spisa – Neobstoj)

9

2021/C 53/11

Zadeva C-404/19 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2020 – Francoska republika/Evropska komisija (Pritožba – Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) – Izvedbeni sklep (EU) 2017/2014 – Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije – Odhodki Francoske republike – 100 odstotni pavšalni popravek – Sorazmernost – Smernice Evropske komisije za izračun finančnih popravkov v okviru postopkov potrditve skladnosti in finančne potrditve obračunov)

10

2021/C 53/12

Združeni zadevi C-431/19 P in C-432/19 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 17. decembra 2020 – Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (C-431/19 P), Inpost S.A (C-432/19 P)/Evropska komisija, Republika Poljska (Pritožba – Državne pomoči – Člen 106(2) PDEU – Storitve splošnega gospodarskega pomena (SSGP) – Okvir Evropske unije – Uporaba za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve – Poštni sektor – Direktiva 97/67/ES – Člen 7 – Nadomestilo neto stroška v zvezi z obveznostjo zagotavljanja univerzalnih storitev – Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom)

11

2021/C 53/13

Zadeva C-449/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitev lizinga nepremičnin ali dajanja nepremičnin v najem – Nacionalna ureditev, v skladu s katero je dobava toplote, ki jo skupnost etažnih lastnikov opravlja za etažne lastnike, ki so del te skupnosti, oproščena plačila DDV)

11

2021/C 53/14

Združeni zadevi C-475/19 P in C-688/19 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. decembra 2020 – Zvezna republika Nemčija/Evropska komisija, Republika Finska (Pritožba – Približevanje zakonodaj – Uredba (EU) št. 305/2011 – Usklajeni pogoji za trženje gradbenih proizvodov – Harmonizirani tehnični standardi in tehnični predpisi – Harmonizirani standardi EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 in EN 12285 2:2005 – Ničnostna tožba)

12

2021/C 53/15

Zadeva C-490/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS (Predhodno odločanje – Kmetijstvo – Zaščita geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila – Uredba (ES) št. 510/2006 – Uredba (EU) št. 1151/2012 – Člen 13(1)(d) – Praksa, ki lahko potrošnike zavede glede pravega porekla proizvoda – Posnemanje značilne oblike ali videza proizvoda z zaščitenim imenom – Zaščitena označba porekla (ZOP) „Morbier“)

13

2021/C 53/16

Zadeva C-735/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Predhodno odločanje – Pravo družb – Direktiva 2004/25/ES – Ponudba za prevzem – Člen 5(4), prvi in drugi pododstavek – Zaščita manjšinskih delničarjev – Obvezna ponudba za prevzem – Način izračuna vrednosti delnic za določitev pravične cene – Pristojnost za prilagoditev pravične cene – Izjeme od standardnega načina izračuna v okoliščinah in v skladu s kriteriji, ki so jasno določeni – Odgovornost zadevne države članice – Škoda, ki je ponudniku nastala zaradi previsoke cene)

13

2021/C 53/17

Zadeva C-774/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 10. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – A. B., B. B./Personal Exchange International Limited (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 15(1) – Pristojnost za potrošniške pogodbe – Pojem „potrošnik“ – Pogodba za igranje pokra, ki jo fizična oseba na spletu sklene z organizatorjem iger na srečo – Fizična oseba, ki se preživlja z igranjem pokra na spletu – Znanje, ki ga ima ta oseba – Rednost dejavnosti)

14

2021/C 53/18

Mnenje C-1/20: Predlog za izdajo mnenja, ki ga je vložila Kraljevina Belgija na podlagi člena 218(11) PDEU

15

2021/C 53/19

Zadeva C-387/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Notariusz w Krapkowicach Justynę Gawlicę – Krapkowice (Poljska) 12. avgusta 2020 – OKR

15

2021/C 53/20

Zadeva C-409/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso Administrativo n.o 1 de Pontevedra (Španija) 2. septembra 2020 – UN/Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

16

2021/C 53/21

Zadeva C-532/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 20. oktobra 2020 – Alstom Transport SA/Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG – Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti

17

2021/C 53/22

Zadeva C-572/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Köln (Nemčija) 3. november 2020 – ACC Silicones Ltd./Bundeszentralamt für Steuern

17

2021/C 53/23

Zadeva C-582/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 5. novembra 2020 – SC Cridar Cons SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

18

2021/C 53/24

Zadeva C-585/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid (Španija) 5. novembra 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

19

2021/C 53/25

Zadeva C-588/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hannover (Nemčija) 10. novembra 2020 – Landkreis Northeim/Daimler AG

20

2021/C 53/26

Zadeva C-608/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. novembra 2020 – Interporto di Trieste SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

20

2021/C 53/27

Zadeva C-609/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. novembra 2020 – Soelia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

21

2021/C 53/28

Zadeva C-610/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. novembra 2020 – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

22

2021/C 53/29

Zadeva C-611/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. novembra 2020 – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

22

2021/C 53/30

Zadeva C-612/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Cluj (Romunija) 17. novembra 2020 – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

23

2021/C 53/31

Zadeva C-617/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 20. novembra 2020 – T.N., N.N./E.G.

24

2021/C 53/32

Zadeva C-637/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 25. novembra 2020 – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB

24

2021/C 53/33

Zadeva C-638/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Överklagandenämnd för studiestöd (Švedska) 25- novembra 2020 – MCM/Centrala studiestödsnämnden

25

2021/C 53/34

Zadeva C-644/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poljska) 26. novembra 2020 – W. J./L. J. in J. J. ki ju zastopa zakonita zastopnica A. P.

26

2021/C 53/35

Zadeva C-645/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 1. decembra 2020 – V A, Z A/TP

26

2021/C 53/36

Zadeva C-647/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 1. decembra 2020 — XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2021/C 53/37

Zadeva C-683/20: Tožba, vložena 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Slovaška republika

27

2021/C 53/38

Zadeva C-692/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

28

 

Splošno sodišče

2021/C 53/39

Zadeva T-187/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – VP/Cedefop (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zahteva, naj se pogodba podaljša za nedoločen čas – Odločba o nepodaljšanju – Očitna napaka pri presoji – Pravica do izjave – Člen 26 Kadrovskih predpisov – Odgovornost – Premoženjska škoda – Nepremoženjska škoda)

30

2021/C 53/40

Zadeva T-207/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – PlasticsEurope/ECHA (REACH – Določitev seznama snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 – Dopolnitev vpisa v zvezi s snovjo bisfenol A na tem seznamu – Člena 57 in 59 Uredbe št. 1907/2006 – Očitna napaka pri presoj – Pristop dokazne vrednosti dokazov – Raziskovalne študije – Uporabe snovi kot intermediatov – Sorazmernost)

31

2021/C 53/41

Zadeva T-243/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – VW/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Preživeli zakonec – Družinska pokojnina – Člena 18 in 20 Priloge VIII k Kadrovskim predpisom – Pogoji za upravičenost – Trajanje zakonske zveze – Ugovor nezakonitosti – Enako obravnavanje – Načelo sorazmernosti)

32

2021/C 53/42

Zadeva T-430/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – American Airlines/Komisija (Konkurenca – Koncentracije – Trg za zračni promet – Sklep o združljivosti koncentracije z notranjim trgom in Sporazumom EGP – Zaveze – Sklep o dodelitvi predhodnih pravic – Napačna uporaba prava – Pojem ustrezne uporabe)

32

2021/C 53/43

Zadeva T-438/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Pareto Trading/EUIPO – Bikor in Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije BIKOR EGYPTIAN EARTH – Absolutni razlog za zavrnitev – Nedobrovernost – Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

33

2021/C 53/44

Zadeva T-176/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – 3V Sigma/ECHA (REACH – Evalvacija snovi – Uvasorb HEB – Odločba ECHA, s katero se zahtevajo dodatne informacije – Člen 46(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 – Predlog za opredelitev morebitnih produktov transformacije ali degradacije snovi – Sorazmernost – Potrebnost dodatne študije, ki se zahteva – Ustrezni pogoji in realni pogoji – Temperatura študije – Očitna napaka pri presoji)

34

2021/C 53/45

Zadeva T-286/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Azarov/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Dolžnost Sveta, da preveri, ali sta bili ob sprejetju odločbe organa tretje države spoštovani pravici do obrambe in do učinkovitega sodnega varstva)

34

2021/C 53/46

Zadeva T-535/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije JCE HOTTINGUER – Prejšnja nacionalna neregistrirana znamka HOTTINGER – Relativni razlog za zavrnitev – Napotitev na nacionalno pravo, ki velja za prejšnjo znamko – Pravila common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) – Člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postala člen 8(4) in člen 60(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

35

2021/C 53/47

Zadeva T-665/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije €$ – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveznost obrazložitve)

36

2021/C 53/48

Zadeva T-736/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – HA/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Povračilo zdravstvenih stroškov – Zgornja meja povračila za naprave za spalno apnejo – Ničnostna tožba – Neobstoj izključno potrditvenega akta – Pravni interes – Dopustnost – Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov – Splošne izvedbene določbe)

36

2021/C 53/49

Zadeva T-859/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije ALKEMIE – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Alkmene – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

37

2021/C 53/50

Zadeva T-860/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije ALKEMIE – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Alkmene – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

38

2021/C 53/51

Zadeva T-863/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Prejšnje besedne znamke Evropske unije GALLIMARD – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Pomenska primerjava – Priimki – Samostojen razlikovalni položaj – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

38

2021/C 53/52

Zadeva T-883/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije HELIX ELIXIR – Prejšnja besedna znamka Evropske unije HELIXOR – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

39

2021/C 53/53

Zadeva T-738/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2020 – La Quadrature du Net in drugi/Komisija (Območje svobode, pravice in varnosti – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Prenos osebnih podatkov v ZDA – Razglasitev neveljavnosti izpodbijanega akta – Prenehanje predmeta spora – Ustavitev postopka)

40

2021/C 53/54

Zadeva T-660/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Universität Bremen/REA („Ničnostna tožba – Načrt nepovratnih sredstev – Okvirni program za raziskave in inovacije ‚Obzorje 2020‘ – Razpis za zbiranje predlogov H2020-SC6-Governance-2019 – Sklep REA o zavrnitvi predloga – Napačna opredelitev tožene stranke – Delna nedopustnost“)

41

2021/C 53/55

Zadeva T-24/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2020 – Junqueras i Vies/Parlament (Ničnostna tožba – Pravo institucij – Član Parlament – Privilegiji in imunitete – Razglasitev predsednika Evropskega parlamenta ugotovitve o prostem sedežu evropskega poslanca – Predlog za nujno obravnavo pobude za potrditev imunitete evropskega poslanca – Akti, zoper katere ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

41

2021/C 53/56

Zadeva T-255/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2020 – ClientEarth/Komisija (Ničnostna tožba – Dostop do dokumentov – Komitologija – Tehnični odbor za motorna vozila – Dnevni red 79. sestanka odbora – Pravica do obveščenosti, ki velja v državah članicah glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil – Zavrnitev dostopa zaradi molka organa – Izrecna odločba, sprejeta po vložitvi tožbe – Ustavitev postopka)

42

2021/C 53/57

Zadeva T-520/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Bonicelli/Entreprise commune Fusion for Energy (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovalno obdobje 2019 – Odločba o nenapredovanju – Nadomestitev izpodbijanega akta med postopkom – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

43

2021/C 53/58

Zadeva T-579/20 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2020 – Genekam Biotechnology/Komisija (Začasna odredba – Sporazum o dodelitvi sredstev, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013) – Izterjava izplačanih zneskov – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

43

2021/C 53/59

Zadeva T-655/20: Tožba, vložena 27. oktobra 2020 – Symrise/ECHA

44

2021/C 53/60

Zadeva T-656/20: Tožba, vložena 27. oktobra 2020 – Symrise/ECHA

45

2021/C 53/61

Zadeva T-717/20: Tožba, vložena 3. decembra 2020 – Lenovo Global Technology Belgium/Skupno podjetje EuroHPC

45

2021/C 53/62

Zadeva T-718/20: Tožba, vložena 5. decembra 2020 – WIZZ Air Hungary/Komisija

46

2021/C 53/63

Zadeva T-728/20: Tožba, vložena 14. decembra 2020 – OM/Komisija

47

2021/C 53/64

Zadeva T-734/20: Tožba, vložena 16. decembra 2020 – Boquoi Handels/EUIPO (upodobitev ledenega kristala na modrem okroglem ozadju)

48

2021/C 53/65

Zadeva T-735/20: Tožba, vložena 15. decembra 2020 – Planistat Europe in Charlot/Komisija

49

2021/C 53/66

Zadeva T-737/20: Tožba, vložena 16. decembra 2020 – Ryanair/Komisija

50

2021/C 53/67

Zadeva T-738/20: Tožba, vložena 17. decembra 2020 – Deutschtec/EUIPO – Group A (HOLUX)

51

2021/C 53/68

Zadeva T-742/20: Tožba, vložena 18. decembra 2020 – UPL Europe in Indofil Industries (Netherlands)/Komisija

52

2021/C 53/69

Zadeva T-744/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Airoldi Metalli/Komisija

53

2021/C 53/70

Zadeva T-745/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Symphony Environmental Technologies in Symphony Environmental/Parlament in drugi

54

2021/C 53/71

Zadeva T-746/20: Tožba, vložena 18. decembra 2020 – Grünig/Komisija

55

2021/C 53/72

Zadeva T-747/20: Tožba, vložena 18. decembra 2020 – EOC Belgium/Komisija

56

2021/C 53/73

Zadeva T-750/20: Tožba, vložena 18. decembra 2020 – Correia/EESO

56

2021/C 53/74

Zadeva T-751/20: Tožba, vložena 18. decembra 2020 – KL/EIB

57

2021/C 53/75

Zadeva T-752/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – IMG/Komisija

58

2021/C 53/76

Zadeva T-753/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Green Power Technologies/Komisija

59

2021/C 53/77

Zadeva T-755/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER)

61

2021/C 53/78

Zadeva T-756/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED)

62

2021/C 53/79

Zadeva T-758/20: Tožba, vložena 22. decembra 2020 – Monster Energy/EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER)

63

2021/C 53/80

Zadeva T-759/20: Tožba, vložena 22. decembra 2020 – Monster Energy/EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER ENERGY)

64

2021/C 53/81

Zadeva T-762/20: Tožba, vložena 22. decembra 2020 – Sinopec Chongqing SVW Chemical in drugi/Komisija

64

2021/C 53/82

Zadeva T-763/20: Tožba, vložena 23. decembra 2020 – Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Komisija

65

2021/C 53/83

Zadeva T-767/20: Tožba, vložena 23. decembra 2020 – Skupno podjetje Clean Sky 2/NG

66

2021/C 53/84

Zadeva T-393/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2020 – Mellifera/Komisija

67

2021/C 53/85

Zadeva T-418/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – PT/BEI

67

2021/C 53/86

Zadeva T-241/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2020 – Španija/Komisija

68

2021/C 53/87

Zadeva T-876/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2020 – Broadcom/Komisija

68


SL

 

Top