EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:053:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 53, 15 ta' Frar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 53

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
15 ta' Frar 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 53/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 53/02

Kawża C-693/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris – Franza) – Proċedura kriminali kontra X (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Regolament (KE) Nru 715/2007 – Il-punt 10 tal-Artikolu 3 – Artikolu 5(2) – Apparat ta’ manipulazzjoni – Vetturi bil-mutur – Magna diesel – Emissjonijiet ta’ inkwinanti – Programm li jaġixxi fuq il-kalkolatur li jikkontrolla l-magna – Teknoloġiji u strateġiji li jippermettu li tiġi limitata l-produzzjoni tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti)

2

2021/C 53/03

Kawża C-808/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-17 ta’ Diċembru 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Spazju ta’ libertà, ta’ sigurtà u ta’ ġustizzja – Politika dwar il-kontrolli fil-fruntieri, fl-ażil u fl-immigrazzjoni – Direttivi 2008/115/KE, 2013/32/UE u 2013/33/UE – Proċedura għall-għoti ta’ protezzjoni internazzjonali – Aċċess effettiv – Proċedura fuq il-fruntiera – Garanziji proċedurali – Tqegħid obbligatorju f’żoni ta’ tranżitu – Detenzjoni – Ritorn taċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li jirrisjedu irregolarment – Rikorsi ppreżentati kontra d-deċiżjonijiet amministrattivi li jiċħdu l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali – Dritt li persuna tibqa’ fit-territorju)

3

2021/C 53/04

Kawża C-216/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Berlin – il-Ġermanja) – WQ vs Land Berlin (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika Agrikola Komuni – Regolament (UE) Nru 1307/2013 – Regoli dwar il-pagamenti diretti lill-bdiewa taħt l-iskemi ta’ appoġġ – Skema ta’ pagament bażiku – L-ewwel sentenza tal-Artikolu 24(2) – Kunċett ta’ “ettaru eliġibbli għad-dispożizzjoni tal-bidwi” – Użu illegali taż-żona kkonċernata minn terz – Artikolu 32(2)(b)(ii) – Applikazzjoni għall-attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament għal żona afforestata – Kunċett ta’ “żona li tkun tat dritt għall-pagamenti fl-2008” – Skema ta’ pagament uniku jew skema ta’ pagament uniku skont l-erja)

4

2021/C 53/05

Kawża C-218/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Adina Onofrei vs Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d’appel de Paris (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-persuni – Libertà ta’ stabbiliment – Aċċess għall-professjoni ta’ avukat – Eżenzjoni minn taħriġ u minn ċertifikat professjonali – Għoti tal-eżenzjoni – Kundizzjonijiet – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi l-eżenzjoni favur l-uffiċjali u l-ex uffiċjali fil-kategorija A jew assimilati li għandhom prattika professjonali tad-dritt nazzjonali, fit-territorju nazzjonali, fis-servizz pubbliku nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat jew f’organizzazzjoni internazzjonali)

5

2021/C 53/06

Kawża C-316/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-17 ta’ Diċembru 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Artikolu 343 TFUE – Privileġġi u immunitajiet tal-Unjoni Ewropea – Statut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) – Artikolu 39 – Privileġġi u immunitajiet tal-BĊE – Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 2, 18 u 22 – Prinċipju tal-invjolabbiltà tal-arkivji tal-BĊE – Konfiska ta’ dokumenti fil-bini tal-Bank Ċentrali tas-Slovenja – Dokumenti marbuta mat-twettiq tal-kompiti tas-SEBĊ u tal-Eurosistema – Artikolu 4(3) TUE – Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali)

6

2021/C 53/07

Kawża C-336/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Grondwettelijk Hof. – il-Belġju) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België et, vs Vlaamse Regering (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla – Regolament (KE) Nru 1099/2009 – Artikolu 4(1) – Obbligu li l-annimali jiġu storduti qabel il-qtil tagħhom – Artikolu 4(4) – Deroga fil-kuntest tal-qatla għal raġunijiet reliġjużi – Artikolu 26(2) – Possibbiltà li l-Istati Membri jadottaw regoli nazzjonali intiżi sabiex tiġi żgurata protezzjoni ikbar lill-annimali fil-każ ta’ qatla għal raġunijiet reliġjużi – Interpretazzjoni – Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi, fil-każ ta’ qatla għal raġunijiet reliġjużi, sturdament reversibbli u li ma jistax iwassal għall-mewt – Artikolu 13 TFUE – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 10 – Libertà tar-reliġjon – Libertà li wieħed juri r-reliġjon tiegħu – Limitazzjoni – Proporzjonalità – Assenza ta’ konsensus fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea – Marġni ta’ diskrezzjoni mogħti lill-Istati Membri – Prinċipju ta’ sussidjarjetà – Validità – Trattamenti differenzjati tal-qatla għal raġunijiet reliġjużi u l-qtil ta’ annimali waqt attivitajiet ta’ kaċċa jew ta’ sajd kif ukoll waqt avvenimenti kulturali jew sportivi – Assenza ta’ diskriminazzjoni – Artikoli 20, 21 u 22 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali)

7

2021/C 53/08

Kawża C-342/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 – Fabio De Masi, Yanis Varoufakis vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (Appell – Aċċess għad-dokumenti tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) – Deċiżjoni 2004/258/KE – Artikolu 4(3) – Eċċezzjonijiet – Dokument rċevut mill-BĊE – Opinjoni mingħand fornitur estern – Użu intern fil-kuntest ta’ deliberazzjonijiet u konsultazzjonijiet preliminari – Rifjut ta’ aċċess)

8

2021/C 53/09

Kawża C-346/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ghaxar Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Bundeszentralamt für Steuern vs Y-GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Rimbors tal-VAT – Direttiva 2008/9/KE – Artikolu 8(2)(d) – Artikolu 15 – Indikazzjoni tan-numru tal-fattura – Talba għal rimbors)

8

2021/C 53/10

Kawża C-398/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kammergericht Berlin – Il-Ġermanja) – Proċedura relatata mal-estradizzjoni ta’ BY (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 18 u 21 TFUE – Estradizzjoni lejn Stat terz ta’ ċittadin tal-Unjoni – Persuna li kisbet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni wara li ttrasferixxiet iċ-ċentru tal-interessi tagħha fl-Istat Membru rikjest – Kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Projbizzjoni ta’ estradizzjoni applikata biss għaċ-ċittadini nazzjonali – Restrizzjoni għall-moviment liberu – Ġustifikazzjoni bbażata fuq il-prevenzjoni tal-impunità – Proporzjonalità – Informazzjoni tal-Istat Membru li tiegħu l-persuna mitluba għandha n-nazzjonalità – Obbligu tal-Istati Membri rikjesti u ta’ oriġini li jitolbu lill-Istat terz rikjedenti t-trażmissjoni tal-fajl tal-investigazzjoni kriminali – Assenza)

9

2021/C 53/11

Kawża C-404/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 – Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2014 – Infiq eskluż mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea – Infiq magħmul mir-Repubblika Franċiża – Korrezzjoni b’rata fissa ta’ 100 % – Proporzjonalità – Linji gwida tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kalkolu tal-korrezzjonijiet finanzjarji fil-kuntest tal-proċeduri ta’ approvazzjoni tal-konformità u tal-clearance tal-kontijiet)

10

2021/C 53/12

Kawżi magħquda C-431/19 P u C-432/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 – Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (C-431/19 P), Inpost S.A (C-432/19 P) vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika tal-Polonja (Appell – Għajnuna mill-Istat – Artikolu 106(2) TFUE – Servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) – Klassifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku – Settur postali – Direttiva 97/67/KE – Artikolu 7 – Kumpens għall-ispiża netta li tirriżulta mill-obbligi ta’ servizz universali – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern)

11

2021/C 53/13

Kawża C-449/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Baden-Württemberg – il-Ġermanja) – WEG Tevesstraße vs Finanzamt Villingen-Schwenningen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Eżenzjoni favur il-kiri ta’ proprjetà immobbli – Leġiżlazzjoni nazzjonali li teżenta mill-VAT il-kunsinna ta’ sħana minn assoċjazzjoni tas-sidien tal-proprjetà lis-sidien li jagħmlu parti minn din l-assoċjazzjoni)

11

2021/C 53/14

Kawżi Magħquda C-475/19 P u C-688/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 – Ir-Repubblika Ġermaniża vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika tal-Finlandja (Appell – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Regolament (UE) Nru 305/2011 – Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini – Standards u regolamenti tekniċi armonizzati – Standards armonizzati EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 u EN 12285-2:2005 – Rikors għal annullament)

12

2021/C 53/15

Kawża C-490/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier vs Société Fromagère du Livradois SAS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Agrikoltura – Protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini tal-prodotti agrikoli u tal-prodotti tal-ikel – Regolament (KE) Nru 510/2006 – Regolament (UE) Nru 1151/2012 – Artikolu 13(1)(d) – Prattika li tista’ tqarraq bil-konsumatur dwar l-oriġini vera tal-prodott – Riproduzzjoni tal-forma jew tad-dehra li tikkaratterizza prodott li d-denominazzjoni tiegħu hija protetta – Denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) “Morbier”)

13

2021/C 53/16

Kawża C-735/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa (Senāts) – il-Latvja) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Dritt tal-kumpanniji – Direttiva 2004/25/KE – Offerta pubblika ta’ akkwiżizzjoni – L-ewwel u t-tieni subparagrafu Artikolu 5(4) – Protezzjoni tal-azzjonisti minoritarji – Offerta obbligatorja ta’ akkwiżizzjoni – Metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-azzjonijiet sabiex jiġi ddeterminat il-prezz raġonevoli – Setgħa ta’ tibdil tal-prezz raġonevoli – Eċċezzjonijiet mill-mod ta’ kalkolu standard f’ċirkustanzi u skont kriterji ddeterminati b’mod ċar – Responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat – Dannu mġarrab mill-offerent li jirriżulta minn offerta ta’ prezz għoli wisq)

13

2021/C 53/17

Kawża C-774/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Is-Slovenja) – A. B., B. B. vs Personal Exchange International Limited (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Regolament (KE) Nruo44/2001 – Artikolu 15(1) – Ġurisdizzjoni fil-qasam tal-kuntratti konklużi mill-konsumaturi – Kunċett ta’ “konsumatur” – Kuntratt ta’ logħob tal-poker konkluż online bejn persuna fiżika u organizzatur ta’ logħob tal-ażżard – Persuna fiżika li tirbaħ il-ħajja tagħha għal-logħob tal-poker online – Konoxxenzi pposseduti minn din il-persuna – Regolarità tal-attività)

14

2021/C 53/18

Opinjoni C-1/20: Talba għal opinjoni mressqa mir-Renju tal-Belġju skont l-Artikolu 218(11) TFUE

15

2021/C 53/19

Kawża C-387/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Justyna Gawlica, Nutara fi Krapkowice (il-Polonja) fit-12 ta’ Awwissu 2020 – OKR

15

2021/C 53/20

Kawża C-409/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso Administrativo n.o 1 de Pontevedra (Spanja) fit-2 ta’ Settembru 2020 – UN vs Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

16

2021/C 53/21

Kawża C-532/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bucureşti (ir-Rumanija) fl-20 ta’ Ottubru 2020 – Alstom Transport SA vs Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG – Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti

17

2021/C 53/22

Kawża C-572/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Köln (il-Ġermanja) fit-3 ta’ Novembru 2020 – ACC Silicones Ltd. vs Bundeszentralamt für Steuern

17

2021/C 53/23

Kawża C-582/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ir-Rumanija) fil-5 ta’ Novembru 2020 – SC Cridar Cons SRL vs Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

18

2021/C 53/24

Kawża C-585/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid (Spanja) fil-5 ta’ Novembru 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U. vs Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

19

2021/C 53/25

Kawża C-588/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hannover (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Novembru 2020 – Landkreis Northeim vs Daimler AG

20

2021/C 53/26

Kawża C-608/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (L-Italja) fis-17 ta’ Novembru 2020 – Interporto di Trieste SpA vs Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

20

2021/C 53/27

Kawża C-609/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fis-17 ta’ Novembru 2020 – Soelia SpA vs Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

21

2021/C 53/28

Kawża C-610/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fis-17 ta’ Novembru 2020 – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo vs Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

22

2021/C 53/29

Kawża C-611/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fis-17 ta’ Novembru 2020 – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo vs Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

22

2021/C 53/30

Kawża C-612/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Cluj (ir-Rumanija) fis-17 ta’ Novembru 2020 – Happy Education SRL vs Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

23

2021/C 53/31

Kawża C-617/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (il-Ġermanja) fl-20 ta’ Novembru 2020 – T.N., N.N. vs E.G.

24

2021/C 53/32

Kawża C-637/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta förvaltningsdomstolen (l-Isvezja) fil-25 ta’ Novembru 2020 – Skatteverket vs DSAB Destination Stockholm AB

24

2021/C 53/33

Kawża C-638/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Överklagandenämnden för studiestöd (l-Isvezja) fil-25 ta’ Novembru 2020 – MCM vs Centrala studiestödsnämnden

25

2021/C 53/34

Kawża C-644/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Poznaniu (il-Polonja) fis-26 ta’ Novembru 2020 – W. J. vs L. J. u J. J., irrappreżentati mir-rappreżentanta legali A. P.

26

2021/C 53/35

Kawża C-645/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fl-1 ta’ Diċembru 2020 – V A, Z A vs TP

26

2021/C 53/36

Kawża C-647/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (il-Portugall) fl-1 ta’ Diċembru 2020 – XG vs Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2021/C 53/37

Kawża C-683/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2020 – Il-Kummissjoni vs Is-Slovakkja

27

2021/C 53/38

Kawża C-692/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Diċembru 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

28

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 53/39

Kawża T-187/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – VP vs Cedefop (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Talba għat-tiġdid ta’ kuntratt għal żmien indeterminat – Deċiżjoni li l-kuntratt ma jiġġeddidx – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Dritt għal smiegħ – Artikolu 26 tar-Regolamenti tal-Persunal – Responsabbiltà – Danni materjali – Danni morali”)

30

2021/C 53/40

Kawża T-207/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – PlasticsEurope vs ECHA (“REACH – Stabbiliment ta’ lista ta’ sustanzi identifikati bil-ħsieb li jiġu eventwalment inklużi fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 – Ikkompletar tal-inklużjoni marbuta mas-sustanza bisfenol A f’din il-lista – Artikoli 57 u 59 tar-Regolament Nru 1907/2006 – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Approċċ tas-saħħa probatorja tal-provi – Studji esploratorji – Użu intermedjarju – Proporzjonalità”)

31

2021/C 53/41

Kawża T-243/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – VW vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Konjugu superstiti – Pensjoni tas-superstiti – Artikoli 18 u 20 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal – Kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà – Tul taż-żwieġ – Eċċezzjoni ta’ illegalità – Ugwaljanza fit-trattament – Prinċipju ta’ proporzjonalità”)

32

2021/C 53/42

Kawża T-430/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – American Airlines vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Konċentrazzjonijiet – Suq tat-trasport bl-ajru – Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u mal-Ftehim ŻEE – Impenji – Deċiżjoni li tagħti drittijiet ta’ anterjorità – Żball ta’ liġi – Kunċett ta’ użu xieraq”)

32

2021/C 53/43

Kawża T-438/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Pareto Trading vs EUIPO – Bikor u Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea BIKOR EGYPTIAN EARTH – Raġuni assoluta għal rifjut – Mala fide – Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 59(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

33

2021/C 53/44

Kawża T-176/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – 3V Sigma vs ECHA [“REACH – Evalwazzjoni tas-sustanzi – Uvasorb HEB – Deċiżjoni tal-ECHA li titlob informazzjoni addizzjonali – Artikolu 46(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 – Talba intiża sabiex jiġu identifikati eventwali prodotti ta’ trasformazzjoni jew ta’ degradazzjoni tas-sustanza – Proporzjonalità – Ħtieġa tal-istudju addizzjonali mitlub – Kundizzjonijiet rilevanti u kundizzjonijiet realistiċi – Temperatura tal-istudju – Żball manifest ta’ evalwazzjoni”]

34

2021/C 53/45

Kawża T-286/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Azarov vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħudin fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukraina – Iffriżar tal-fondi – Lista ta’ persuni, entitajiet u korpi li għalihom japplika l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi – Żamma tal-isem tar-rikorrent fuq il-lista – Obbligu tal-Kunsill li jivverifika li d-deċiżjoni ta’ awtorità ta’ Stat terz ittieħdet fir-rispett tad-drittijiet tad-difiża u tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva”)

34

2021/C 53/46

Kawża T-535/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – H.R. Participations vs EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali JCE HOTTINGUER – Trade mark nazzjonali mhux irreġistrata preċedenti HOTTINGER – Raġuni relattiva għal rifjut – Rinviju għad-dritt nazzjonali li jirregola t-trade mark preċedenti – Sistema tal-azzjoni taħt il-common law dwar misrappreżentazzjoni (action for passing off) – Artikolu 8(4) u Artikolu 53(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li saru, rispettivament, Artikolu 8(4) u Artikolu 60(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

35

2021/C 53/47

Kawża T-665/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Cinkciarz.pl vs EUIPO (€$) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark figurattivi tal-Unjoni Ewropea €$ – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Obbligu ta’ motivazzjoni”]

36

2021/C 53/48

Kawża T-736/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – HA vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Rimbors għall-ispejjeż mediċi – Limitu ta’ rimbors għall-apparati għall-apnea waqt l-irqad – Rikors għal annullament – Assenza ta’ att purament konfermattiv – Interess ġuridiku – Ammissibbiltà – Regoli komuni dwar l-assigurazzjoni għar-riskji ta’ mard tal-uffiċjali – Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni”)

36

2021/C 53/49

Kawża T-859/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Alkemie Group vs EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ALKEMIE – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti Alkmene – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

37

2021/C 53/50

Kawża T-860/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Alkemie Group vs EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva ALKEMIE – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti Alkmene – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

38

2021/C 53/51

Kawża T-863/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Production Christian Gallimard vs EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Trade marks tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti GALLIMARD – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Paragun kunċettwali – Ismijiet patronimiċi – Pożizzjoni distintiva awtonoma – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

38

2021/C 53/52

Kawża T-883/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Gustopharma Consumer Health vs EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedura ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea HELIX ELIXIR – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea HELIXOR – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

39

2021/C 53/53

Kawża T-738/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2020 – La Quadrature du Net et vs Il-Kummissjoni (“Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali – Trasferiment tad-data personali lejn l-Istati Uniti – Dikjarazzjoni ta’ invalidità tal-att ikkontestat – Tmiem tal-iskop tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

40

2021/C 53/54

Kawża T-660/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Universität Bremen vs AER (“Rikors għal annullament – Abbozz ta’ sussidju – Programm-qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni ‘Horizon 2020’ – Sejħa għal proposti H2020-SC6-Governance-2019 – Deċiżjoni tar-AER li tiċħad proposta – Assenza ta’ rappreżentazzjoni minn avukat – Inammissibbiltà manifesta tar-rikors”)

41

2021/C 53/55

Kawża T-24/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2020 – Junqueras i Vies vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Privileġġi u immunitajiet – Tħabbira mill-President tal-Parlament Ewropew tal-konstatazzjoni tal-pozizzjoni vakanti tas-siġġu ta’ Membru tal-Parlament Ewropew – Talba sabiex tiġi adottata b’urġenza inizjattiva sabiex tiġi kkonfermata l-immunità ta’ membru tal-Parlament Ewropew – Atti li ma jistgħux jiġu kkontestati – Inammissibbiltà”)

41

2021/C 53/56

Kawża T-255/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2020 – ClientEarth vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Aċċess għad-dokumenti – Kumitoloġija – Kumitat tekniku għall-vetturi – L-aġenda tad-79 il-laqgħa tal-Kumitat – Dritt għall-informazzjoni applikabbli fl-Istati Membri tal-Unjoni f’dak li jirrigwarda l-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali ħfief – Rifjut impliċita ta’ aċċess – Deċiżjoni espliċita adottata wara l-introduzzjoni tar-rikors – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

42

2021/C 53/57

Kawża T-520/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – Bonicelli vs L-Impriża Konġunta Fusion for Energy (“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Proċedura ta’ promozzjoni 2019 – Deċiżjoni li ma tingħatax promozzjoni – Sostituzzjoni tal-att ikkontestat fil-mori tal-kawża – Tilwima li ma għadx għandha skop – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

43

2021/C 53/58

Kawża T-579/20 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2020 – Genekam Biotechnology vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas- Seba’ Programm Qafas għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) – Irkupru tas-somom imħallsa – Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni forzata – Nuqqas ta’ urġenza”)

43

2021/C 53/59

Kawża T-655/20: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2020 – Symrise vs ECHA

44

2021/C 53/60

Kawża T-656/20: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2020 – Symrise vs ECHA

45

2021/C 53/61

Kawża T-717/20: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2020 – Lenovo Global Technology Belgium vs Impriża Konġunta tal-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew

45

2021/C 53/62

Kawża T-718/20: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Diċembru 2020 – WIZZ Air Hungary vs Il-Kummissjoni

46

2021/C 53/63

Kawża T-728/20: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Diċembru 2020 – OM vs Il-Kummissjoni

47

2021/C 53/64

Kawża T-734/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2020 – Boqoui Handels vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ kristall tas-silġ fuq sfond ċirkulari blu)

48

2021/C 53/65

Kawża T-735/20: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2020 – Planistat Europe u Charlot vs Il-Kummissjoni

49

2021/C 53/66

Kawża T-737/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2020 – Ryanair vs Il-Kummissjoni

50

2021/C 53/67

Kawża T-738/20: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2020 – Deutschtec vs EUIPO – Group A (HOLUX)

51

2021/C 53/68

Kawża T-742/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2020 – UPL Europe u Indofil Industries (Netherlands) vs Il-Kummissjoni

52

2021/C 53/69

Kawża T-744/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2020 – Airoldi Metalli vs Il-Kummissjoni

53

2021/C 53/70

Kawża T-745/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2020 – Symphony Environmental Technologies and Symphony Environmental vs Il-Parlament u oħrajn

54

2021/C 53/71

Kawża T-746/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2020 – Grünig vs Il-Kummissjoni

55

2021/C 53/72

Kawża T-747/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2020 – EOC Belgium vs Il-Kummissjoni

56

2021/C 53/73

Kawża T-750/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2020 – Correia vs KESE

56

2021/C 53/74

Kawża T-751/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2020 – KL vs BEI

57

2021/C 53/75

Kawża T-752/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2020 – IMG vs Il-Kummissjoni

58

2021/C 53/76

Kawża T-753/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2020 – Green Power Technologies vs Il-Kummissjoni

59

2021/C 53/77

Kawża T-755/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2020 – Nissan Motor vs EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER)

61

2021/C 53/78

Kawża T-756/20: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2020 – Nissan Motor vs EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED)

62

2021/C 53/79

Kawża T-758/20: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2020 – Monster Energy vs EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER)

63

2021/C 53/80

Kawża T-759/20: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2020 – Monster Energy vs EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER ENERGY)

64

2021/C 53/81

Kawża T-762/20: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2020 – Sinopec Chongqing SVW Chemical et vs Il-Kummissjoni

64

2021/C 53/82

Kawża T-763/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2020 – Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material vs Il-Kummissjoni

65

2021/C 53/83

Kawża T-767/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2020 – Impriża Komuni Clean Sky 2 vs NG

66

2021/C 53/84

Kawża T-393/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Diċembru 2020 – Mellifera vs Il-Kummissjoni

67

2021/C 53/85

Kawża T-418/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2020 – PT vs BEI

67

2021/C 53/86

Kawża T-241/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Diċembru 2020 – Spanja vs Il-Kummissjoni

68

2021/C 53/87

Kawża T-876/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2020 – Broadcom vs Il-Kummissjoni

68


MT

 

Top