Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zavarovanja in poklicne pokojnine: svetovalni odbor

Zavarovanja in poklicne pokojnine: svetovalni odbor

 

POVZETEK:

Sklep 2004/9/ES o ustanovitvi Evropskega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ustanavlja odbor, tj. Evropski odbor za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPC), da bi pomagal Evropski komisiji in ji svetoval pri izvajanju ukrepov v zakonodaji Evropske unije (EU) na področju finančnih storitev.

KLJUČNE TOČKE

Ustanovitev EIOPC

  • EIOPC prispeva k izboljšanju ureditve zavarovanja in poklicnih pokojnin. Ustanovljen je bil z namenom, da se štiristopenjski zakonodajni postopek, ki ga je leta 2001 priporočil Odbor modrecev, v dokumentu, znanem kot Lamfalussyjevo poročilo, razširi na trg vrednostnih papirjev*.
  • Sodeluje pri pripravi in uporabi ukrepov za izvajanje načel, določenih v ustreznih direktivah in uredbah. Ni pa pristojen za obravnavo vprašanj delovnega in socialnega prava.

Vloga EIOPC

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 13. aprila 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Vrednostni papirji: prenosljive delnice, ki dajejo lastniku glasovalne pravice v podjetju.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Komisije 2004/9/ES z dne 5. novembra 2003 o ustanovitvi Evropskega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine (UL L 3, 7.1.2004, str. 34–35).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1–155).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/138/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48–83).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13_18).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 291 (UL C 202, 7.6.2016, str. 173).

Zadnja posodobitev 17.11.2016

Top