EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0441

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/441 z dne 24. marca 2020 o spremembi Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2020/18)

UL L 91, 25.3.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/441/oj

25.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/5


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/441

z dne 24. marca 2020

o spremembi Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

(ECB/2020/18)

Svet Evropske centralne banke je –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), za doseganje ciljev Evropskega sistema centralnih bank med drugim posreduje na finančnih trgih z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

S Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) se je vzpostavil program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja je poleg tretjega programa nakupa kritih obveznic, programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih del razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev, ki ga izvaja ECB. Cilj programa nakupa vrednostnih papirjev je okrepiti transmisijo denarne politike, olajšati kreditiranje gospodarstva v euroobmočju, omiliti posojilne pogoje za gospodinjstva in podjetja ter podpirati trajno približevanje stopnje inflacije ravni, ki je v srednjeročnem obdobju pod 2 %, vendar blizu te vrednosti, kar je skladno s poglavitnim ciljem ECB, da ohranja stabilnost cen.

(3)

Ob upoštevanju izjemnih gospodarskih in finančnih okoliščin, povezanih s širitvijo koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19), je Svet ECB 18. marca 2020 odločil, da razširi seznam finančnega premoženja, ki je primerno v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, na komercialne zapise nefinančnega sektorja, tako da bodo za nakup v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja primerni vsi komercialni zapisi, ki imajo ustrezno kreditno kvaliteto.

(4)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Zato je treba Sklep (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba

V členu 2 Sklepa (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če ima tržni dolžniški instrument prvotno zapadlost 365/366 dni ali manj, ima takrat, ko ga kupi ustrezna centralna banka Eurosistema, preostalo zapadlost najmanj 28 dni.

Če ima tržni dolžniški instrument prvotno zapadlost 367 dni ali več, ima takrat, ko ga kupi ustrezna centralna banka Eurosistema, preostalo zapadlost najmanj šest mesecev in največ 30 let in 364 dni.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 24. marca 2020

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/948 z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16) (UL L 157, 15.6.2016, str. 28).


Top