EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0850

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Council of the European Union: 12002E251 ; 12002E175-P1 ; 12002E175-P1;
European Parliament: 12002E251 ; 12002E175-P1 ; 12002E175-P1;
Commission: 12002E175-P1 ; 12002E175-P1 ; 12002E251 ; 12002E095-P1 ; 12002E095-P1 ; Traité/CE/art 175 par 1
Procedure:
Postopek soodločanja (COD)
Type of file:
Uredba
Predlog uredbe
EuroVoc thesaurus:
ravnanje z odpadki; organsko onesnaževanje; varstvo okolja
Directory code:
15.10.20.50 Okolje, varstvo potrošnikov in zdravja / Okolje / Onesnaževanje in škodljivi vplivi na okolje / Kemikalije, industrijsko tveganje in biotehnologija
Legal basis:
12002E251 ; 12002E175-P1 ; 12002E175-P1
Type of file:
Uredba
Documents:
PE-CONS/2004/3627
BULLETIN/2004/4/1.4.77
JO L/2004/158/7
JO L/2004/229/5
JO L/2007/204/28
CELEX number of the main document:
32004R0850
Council agenda:
TOČKA "A" DNEVNEGA REDA SVETA
Council session:
2578
Subject:
KMETIJSTVO/RIBIŠTVO
Type of file:
Uredba
Documents:
CS/2004/8725
CS/2004/8851/ADD 1
PRES/2004/180
BULLETIN/2004/4/1.4.77
Decision:
Delni dogovor
Decision:
Odobritev s spremembami
Rapporteur:
Pernille FRAHM
Documents:
A5/2004/17
BULLETIN/2004/1/2/1.4.64
Decision mode:
Postopek brez razprave
Rapporteur:
Giacomina CASSINA
Documents:
CESE/2003/1391
BULLETIN/2003/10/1.4.40
JO C/2004/32/45
CELEX number of the main document:
52003AE1391
Leading person:
Margot WALLSTRÖM
Leading service:
Generalni direktorat za okolje
Decision mode:
Pisni postopek
Addressee for formal act:
Evropski parlament ; Svet Evropske unije
Addressee for mandatory consultation:
Evropski ekonomsko-socialni odbor ; Evropski odbor regij
Legal basis:
12002E175-P1 ; 12002E175-P1 ; 12002E251 ; 12002E095-P1 ; 12002E095-P1 ; Traité/CE/art 175 par 1
Procedure:
Postopek soodločanja (COD)
Type of file:
Predlog uredbe
Documents:
COM/2003/333/FINAL
CS/2003/10864
C5/2003/273
BULLETIN/2003/6/1.4.55
JO C/2004/76/22
CELEX number of the main document:
52003PC0333

Activities of the institutions