Help Print this page 

Document 32008D0292

Title and reference
2008/292/ES: Odločba Komisije z dne 4. aprila 2008 o določitvi, da Črno morje in z njim povezani rečni sistemi niso naravni habitat za evropsko jeguljo za namene Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1217)
  • In force
OJ L 98, 10.4.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/292/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: bolgarščina, češčina, nemščina, italijanščina, madžarščina, poljščina, romunščina, slovaščina, slovenščina
Dates
  • Date of document: 04/04/2008
  • Date of effect: 04/04/2008; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 04/04/2008
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: Madžarska, Zvezna republika Nemčija, Bolgarija, Romunija, Czech Republic, Poland, Slovenia, Slovakia, Italija, Avstrija
Text

10.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 98/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. aprila 2008

o določitvi, da Črno morje in z njim povezani rečni sistemi niso naravni habitat za evropsko jeguljo za namene Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1217)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, italijanskem, madžarskem, nemškem, poljskem, romunskem, slovaškem in slovenskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/292/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 z dne 18. septembra 2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (1) in zlasti člena 1(2) Uredbe,

po posvetovanju z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1100/2007 vzpostavlja okvir za zaščito in trajnostno uporabo staleža evropske jegulje v vodah Skupnosti ter obalnih lagunah, estuarijih, rekah in z njimi povezanih celinskih vodah držav članic.

(2)

Države članice morajo opredeliti in določiti posamezna povodja, ki ležijo na njihovem nacionalnem ozemlju in so naravni habitati za evropsko jeguljo. Za vsako povodje za jegulje morajo države članice pripraviti načrt za upravljanje z jeguljami.

(3)

Ker evropska jegulja živi v Črnem morju in z njim povezanih rečnih sistemih v manjšem številu, ni gotovo, ali so te vode naravni habitat za navedeno živalsko vrsto.

(4)

Uredba (ES) št. 1100/2007 Komisiji daje pooblastila za določitev, ali so Črno morje in z njim povezani rečni sistemi naravni habitat, za katerega se zahteva izvajanje ukrepov za obnovo staleža.

(5)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo je Komisiji svetoval, da je Črno morje in z njim povezani rečni sistemi na skrajni meji območja razširjenosti evropske jegulje ter da je bila naravna prisotnost jegulje pred večjo naseljenostjo sporadična. Gostota evropske jegulje je bila pred večjo naseljenostjo prenizka, da bi bil mogoč ribolov v kateri koli življenjski fazi jegulje.

(6)

Ni verjetno, da bi večja količina staleža jegulje v rekah, ki so povezane s Črnim morjem, dosegla zrelost in se selila na drstenje v Sargaško morje. Hkrati ni verjetno, da bi se večja količina mladih jegulj selila v reke, povezane s Črnim morjem, tam dosegla zrelost in se selila na drstišča.

(7)

Vsakršna možna korist za stalež evropske jegulje, ki bi bila posledica ukrepov za obnovo staleža v Črnem morju in z njim povezanih rečnih sistemov, bi bila zanemarljiva in nesorazmerno nizka v primerjavi z upravnim in finančnim bremenom, ki bi bilo naloženo zadevnim državam članicam.

(8)

Zato mora biti določeno, da Črno morje in z njim povezani rečni sistemi niso naravni habitat za evropsko jeguljo za namene Uredbe (ES) št. 1100/2007.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Črno morje in z njim povezani rečni sistemi niso naravni habitat za evropsko jeguljo za namene Uredbe (ES) št. 1100/2007.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Italijansko republiko, Republiko Madžarsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Romunijo, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.

V Bruslju, 4. aprila 2008

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 248, 22.9.2007, str. 17.


Top