EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:154:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 154, 15. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 154

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
15. júna 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1161 z 2. júna 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok „Spray On“ ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1162 zo 6. júna 2023 o požiadavkách interoperability a nediskriminačných a transparentných postupoch prístupu k údajom z merania a o spotrebe ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1163 zo 14. júna 2023 o povolení L-lyzín-monohydrochloridu a síranu L-lyzínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

41

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2023/1164 z 13. júna 2023 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove(EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2023)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/5 z 11. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, nariadenie (ES) č. 1901/2006 o liekoch na pediatrické použitie a smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch ( Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019 )

49

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/860 z 25. apríla 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/128, pokiaľ ide o transparentnosť, vyhlásenie riadiaceho subjektu, koordinačný orgán, certifikačný orgán a určité ustanovenia týkajúce sa EPZF a EPFRV ( Ú. v. EÚ L 111, 26.4.2023 )

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top