EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:145:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 145, 24. mája 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 145

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
24. mája 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/803 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 stanovením procesných pravidiel pre výkon právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ukladať pokuty alebo pravidelné platby penále v súvislosti s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/804 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 stanovením procesných pravidiel pre opatrenia uplatniteľné na dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nad určitými správcami referenčných hodnôt ( 1 )

7

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/805 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 stanovením poplatkov uplatniteľných na dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nad určitými správcami referenčných hodnôt ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/806 z 23. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/492, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte, a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/776, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte, a ukladajú sa konečné antidumpingové clá a konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte prinesených na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru na kontinentálnom šelfe členského štátu alebo vo výhradnej hospodárskej zóne, ktoré oznámil členský štát podľa dohovoru UNCLOS

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/807 z 23. mája 2022, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/808 z 23. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o obdobie platnosti schválenia účinnej látky bispyribac ( 1 )

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/809 z 23. mája 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/338 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám

40

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/810 z 23. mája 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/339 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ukrajinských ozbrojených síl

42

 

*

Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (EÚ) 2022/811 z 24. marca 2022 o absolutóriu za plnenie rozpočtu a o účtovnej závierke Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) za rozpočtový rok 2020 (SRB/PS/2022/03)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top