EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:364:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 364, 20. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 364

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
20. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1879/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1880/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu halibuta tmavého v zóne 3LMNO Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1883/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dioxínov a dioxínom podobných PCB v určitých potravinách ( 1 )

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1884/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, pokiaľ ide o podmienky spravovania dovozných colných kvót pre maniok a sladké zemiaky

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1885/2006 z 19. decembra 2006 o otvorení a spôsobe správy colnej kvóty Spoločenstva na rok 2007 pre maniok pôvodom z Thajska

57

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1886/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu halibuta tmavého v zóne 3LMNO Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1887/2006 z 19. decembra 2006 o obnovení lovu jazyka morského obyčajného v zónach III a, III b, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1888/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

68

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top